Fastlegen: – Tiltalte var svært syk

– Tiltalte hadde ikke tatt medisinen sin på to uker og virket svært urolig og redd, forklarte fastlegen, som hadde bedt om at den politidraps-tiltalte 62-åringen måtte tvangsinnlegges.

Dagen før politiet brøt seg inn i leiligheten til den drapstiltalte 62-åringen, hadde mannen nektet å la seg medisinere av en psykiatrisk sykepleier.

Dagen før den 19. april, dro tiltaltes fastlege og primærkontakt hjem til mannen - og fikk snakke med han på trappa.

– Han ville ikke slippe oss inn, forklarte fastlegen.

Han prøvde å få tiltalte til å ta medisinen sin.

– Han lovte å ta den dagen etter. Da hadde han vært uten medisin i to uker.

Legen forklarte at tiltalte ikke virket helt frisk.

– Han virket svært redd og urolig, sa fastlegen.

Ga beskjed om kniven

Da tiltalte dagen etter nektet å ta sprøyten sin tok fastlegen kontakt med sykehuset i Bodø og ba om innleggelse. Han rekvirerte transport med ambulanse og politi til Bodø.

– Jeg ga klar beskjed om at mannen var svært syk, og hadde kniv.

Benekter at han var psykotisk

I løpet av de siste fem årene var tiltalte hos fastlegen sin fem ganger.

– Han prøvde å unngå meg, sa legen.

62-åringen benekter selv at han var psykotisk i gjerningsøyeblikket, slik de rettspsykiatrisk sakkyndige har konkludert.

Se nett-tv etter dag to i retten:

Video 7f0c16ab-6a2e-4d40-b4f4-e29172e62e59.png

– Kronisk alvorlig psykiatrisk diagnose

Tiltalte har ikke gitt de sakkyndige ved Nordlandssykehuset tillatelse til å hente inn helseopplysninger om ham, men de har hatt flere møter med tiltalte og således kommet fram til en diagnose.

Sakkyndig Steinar Nilsen sa i retten at tiltalte har en kronisk alvorlig psykiatrisk diagnose.

– Etter vår vurdering var han psykotisk og dermed utilregnelig i gjerningsøyeblikket, sa Nilsen.

– Burde blitt tvangsinnlagt tidligere

Politioverbetjent Olav Kildal (58) døde etter å ha blitt påført sju knivstikk da han sammen med en politistudent skulle hente 62-åringen til psykiatrisk behandling.

Psykiatrien i Rana kommune mener mannen fikk forsvarlig oppfølging. Det mener også Helsetilsynet, som har vurdert oppfølgingen den tiltalte fikk i forkant av drapet.

Fagsjef Svein Kolstad i helse- og sosialavdelingen i Rana sier kommunen likevel kunne handlet raskere.

– Det som fylkeslegen kommenterer spesielt er tida det tok fra vi var klar over at han ble ble syk og til han fikk medisinsk behandling. De mener vel at fastlegen på et tidligere tidspunkt burde bedt om tvangsinnleggelse, sier han.

Avdelingsoverlege Knut Kjerpeseth ved Nordlandssykehuset at de har fått henvendelser fra mange kommuner om psykiatriske pasienter i etterkant av denne saken.

Både fengselshelsetjenesten og kommunehelsetjenesten har vært i kontakt i forbindelse med enkeltsaker. Det er ingen tvil om at denne saken gjør at folk tenker at de kanskje omgås pasienter som kan stå i fare for å gjøre alvorlige ting, sier han.

Trodde det var en narkoman

I går startet rettsaken mot 62-åringen som er tiltalt for å ha stukket ned og drept politimannen Olav Kildal på Hammeren i Mo i Rana den 21. april i år. Da tiltalte forklarte seg mandag sa han at han trodde det var narkomane som brøt seg inn i leiligheten hans i april i år. Han mener å ha handlet i selvforsvar.

Rana tingrett har satt av fire dager til rettssaken som foregår i Bodø da den tiltalte 62-åringen fra Mo i Rana er innlagt på psykiatrisk avdeling ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Video Rettsakens første dag