Normal

Farlig veistrekning skal sikres

Endelig får en av de mest rasutsatte veistrekninger i landet penger på statsbudsjettet.

Ras E10 ved Reine i Lofoten

RASSIKRINGA FORTSETTER: Ved Reinebringen er rassikringa ferdig. Nå fortsetter arbeidet med å trygge E10 ytterst i Lofoten. 55 millioner skal brukes på strekninga fra Solbjørnneset til Hamnøy i 2011.

Foto: Morten Wold

Det er et stort rassikringsprosjekt i Vest-Lofoten som endelig får de første pengene på neste års statsbudsjett. Totalt skal det koste 547 millioner kroner å rassikre strekninga på E10 mellom Solbjørnneset i Flakstad og Hamnøy i Moskenes. 55 millioner kommer til neste år.

Tror på fullføring

Ras Reine i Lofoten
Foto: Morten Wold

På neste års statsbudsjett settes det av 55 millioner kroner til å starte arbeidet våren/sommeren 2011.

– Vi er veldig tilfreds med at vi skal fortsette å rassikre E10 i Lofoten, sier stortingsrepresentant Janne Sjelmo Nordås fra Senterpartiet fem dager før statsbudsjettet legges fram.

Vil resten av pengene til veistrekninga komme?

– Ja, det føler jeg meg helt sikker på. For nå starter vi på en lengre parsell som skal rassikres. Før vi går videre skal blant annet en tunell kvalitetssikres. Dette er jo et veldig rasutsatt område, særlig på vinteren. Så her er det høyst betimelig å få det rassikra.

Raspenger til ny bru

Nordland får også penger til ny bru i Hopen på Riksvei 80 mellom Fauske og Bodø. Det er satt av 60 millioner i 2011 til ny bru over Hopsfjorden.

Dette prosjektet vil blant annet erstatte den midlertidige brua som ble åpna for trafikk i fjor, gjennom bygging av ny bru over Hopsfjorden. I tillegg vil prosjektet fjerne den rasutsatte veistrekningen Hopshamran:

– Nå flyttes brua lengre ut i fjorden, og dermed kan raspengene istedet brukes på brua, forklarer Sjelmo Nordås.

En milliard til rassikring

På statsbudsjettet som kommer tirsdag i neste uke settes det av 500 millioner til rassikring på veiene her i landet. Nordland får 115 millioner av disse.

Tidligere i år ble det også bevilga 500 millioner til rassikring på fylkesveiene:

– Da fikk Tosen-tunellen, Lødingen og fylkesvei 17 i Lurøy/Rødøy penger fra rassikringspotten. Så nå brukes det totalt en milliard til rassikring til neste år, og det er mer enn i år, sier stortingsrepresentant Janne Sjelmo Nordås.