Far ble rørt av brevet som sønnen Sverre (13) fikk med seg hjem fra læreren

De ferske ungdomsskoleelevene i Lofoten fikk med seg et eget brev sammen med karakterkortet før jul. Nå tenker ordføreren på å innføre dette i alle skolene.

Bjørn Håkon Liland og sønnen Sverre

Bjørn Håkon Liland og sønnen Sverre. Begge ble glad og rørt over brevet som Sverre fikk med seg sammen med karakterkortet. I brevet stod det blant annet at karakterene ikke viser at du er en god venn eller at du er omsorgsfull og omtenksom.

Foto: Privat

For mange er overgangen fra barneskole til ungdomsskole stor.

Spesielt med innføringen av karakterer, som setter et tall på hvor god du er i fagene.

Dårlige karakterer kan raskt føre til et dårlig selvbilde. Det ville lærer ved Bøstad ungdomsskole i Vestvågøy, Magnus Solstad gjøre noe med, da han sendte elevene sine hjem for juleferie.

Med seg fikk de et brev hvor det stod hvor unike de var, og at karakterene ikke betyr alt her i verden.

– Jeg gjorde det for å ta bort litt av presset med karakterene. Så har jeg en tanke om at det er mye annet i verden å lykkes med, enn gode karakterer.

Det var Lofot-Tidende som først omtalte saken.

– Karakterer er ikke alt

Bjørn Håkon Liland er far til 13 år gamle Sverre, som fikk med seg brevet hjem sammen med sitt første karakterkort. Gutten ble rørt over omtanken læreren hadde.

– Han ble positivt overrasket, og vi hadde høytlesning av brevet her hjemme. Han ble veldig rørt av hva som stod der. Det er viktig at disse tingene står i fokus i oppveksten.

Disse karakterene viser ikke hvor utmerket og unik du er. De viser ikke at du er omsorgsfull eller omtenksom eller at du hver dag gjør ditt beste.

Magnus Solstad

Liland delte brevet som sønnen fikk på Facebook, og fikk massiv respons.

– Det er klart at det er flere elever som sliter med karakterene og med skolen. Du har så mange flere gode egenskaper som menneske.

Læreren Magnus Solheim er tilflyttet fra Trøndelag og leste om denne metoden på en nettside for flere år siden.

Det tok en stund før han faktisk realiserte ideen i år, og tilbakemeldingene har vært gode.

Magnus Solstad, lærer for 8. klasse ved Bøstad skole i Vestvågøy kommune.

Magnus Solstad mener det er viktig at elevene ikke har for mye fokus på karakterene.

Foto: Privat

– Det har vært voldsomt mye positivt. Blant annet har det spredt seg til avisen og på sosiale medier. Du hører jo stadig vekk snakk om at det er tøffere for ungdommen å fullføre ungdomsskolen. Kanskje dette kan ta bort litt av presset, sier læreren.

Forsker hyller initiativet

Tony Burner er professor på lærerutdanningene ved Universitetet i Sørøst-Norge og OsloMet, og har blant annet forsket på vurdering og karakterer i ungdomstiden.

Han kaller brevet «rørende» og sier det er viktig for å fremheve viktige deler av elevers personlighet og identitet.

– Dette er viktig fordi yngre elever har en tendens til å ikke skille mellom hvem de er og hva de presterer på en prøve. En karakter som oppfattes som dårlig sammenlignet med andre kan fort oppleves som et stort nederlag.

Burner har tidligere argumentert for at karakterer bør fjernes før 10. klasse, ettersom de før denne tiden ikke har noen formell betydning for sluttvurderingen.

Tony Burner

Tony Burner har blant annet forsket på karakterer i ungdomstiden.

– Faktisk viser en god del studier at selve karakteren fort kommer i veien for at eleven jobber grundig med tilbakemeldingene. All vurdering fram til 10. trinn skal være formativ, det vil si hjelpe eleven til å prestere enda bedre.

– Bør dette brevet innføres flere steder?

– Ja, absolutt. Selv på videregående er det fint å minne elevene om det brevet gjør.

Vurderes til alle skolene

Ordfører i Vestvågøy kommune, Remi Solberg (Ap), kaller initiativet «fantastisk».

Han sier at kommunen nå vil vurdere om dette er noe som skal innføres blant alle skolene.

– Det er et fantastisk flott brev og initiativ fra læreren. Dette kan nok godt være en oppfordring til alle andre skoler i kommunen til å gjøre noe tilsvarende. Det kan jo være et stort karakterpress på skolen.

– Hvordan gjorde du det selv på skolen i den alderen?

– Jeg var nok i kategorien at jeg kunne hatt godt av å få et sånt julekort, ja, ler ordfører Solberg.

Remi Solberg

Remi Solberg, ordfører i Vestvågøy (Ap).

Foto: Ole Marius Rørstad