NRK Meny
Normal

Får tre dager til å søke om asylpenger

Regjeringen deler ut 90 millioner kroner i ekstra asylstøtte, men gir kommunene svært kort frist til å søke om pengene.

Flyktninger ankommer Storskog tollstasjon

Kommunene får ekstra penger til å håndtere flyktningkrisen, men kort til å søke om pengene.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Fylkesmennene skal dele ut 90 millioner kroner til kommuner som har hatt ekstraordinære utgifter på flyktninger. Men kommunene har fått bare tre dager på seg til å beregne kostander og melde fra til fylkesmannen. I dag går fristen ut og seniorrådgiver hos fylkesmannen i Nordland, Robert Isaksen innrømmer at fristen er lovlig kort.

– Det er en veldig kort frist. Men det er ikke så mye vi får gjort med det. Vi håper kommunene kan få snudd seg fort rundt og søkt om pengene, sier Isaksen.

Får pengene i desember

Det er Kommunal- og moderniseringdepartementet som vurderer å ta rest-potten av de såkalte skjønnsmidlene for i år og dele ut de 90 millioner kroner til kommunene etter behov. Skjønnsmidler er statlige overføringer som skjer etter skjønn. Midlene vil bli fordelt til kommuner som allerede har hatt ekstraordinære utgifter knyttet til mottak av asylsøkere.

Fylkesmennene skal sende sin innstilling til departementet om behovet i kommunene.

– Fristen er satt så kort fordi det tas sikte på å få utbetalt pengene i løpet av desember. Derfor haster det å få tallene som skal legges til grunn for utbetalingen, sier han.

Fauske: – Skal klare fristen

Fauske er en av de kommunene i Nordland som har tatt imot mange asylsøkere i høst, av 240 personer er 90 enslige mindreårige. I høst kom det 150 syriske flyktninger til tettstedet Sulitjelma. Og kommunen har særlig hatt utfordringer med stor pågang på helsevesenet.

– For våre ansatte har det handlet om å få oversikt over helsemessig status og gjennomføre helsetester. Det er her vi har hatt de største utgiftene, forteller rådmann Even Ediassen.

Even Ediassen

Even Ediassen, rådmann i Fauske kommune.

Foto: Øystein Nygård / NRK

Men for Fauske er ikke den korte fristen noe problem, de har allerede en rimlig god oversikt over utgiftene.

– Det skal vi greie veldig godt. vi har ført løpende oversikt over arbeidet som er gjort, så vi skal klare å gi et svar innen fristen. Det tror jeg også det fleste andre kommunene har kontroll på, sier Ediassen.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
I tredje episode av Stortvildet må Erna Solberg tegne Jonas Gahr Støre. KrF må debattere som SV og motsatt. Hvem vinner debatten?
 Er Jonas Gahr Støre (Ap) god på seksualundervising? Se episode 2 av Stortvildet.