Hopp til innhold

Får skyte 1286 hval i år

Fiskeri- og kystministeren har fastsatt en kvote på 1286 dyr for vågekval­fangsten i 2013. Kvoten er den samme som i fjor.

Kvoten er satt med utgangspunkt i beregningsmodeller utarbeidet av vitenskapskomiteen i Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC).

– Bærekraftig

– Vi har med dette fastsatt en kvote som gir fullgod sikkerhet for bærekraftig fangst av vågehvalbestanden, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg Hansen, og fremhever på at vi også legger til rette for fortsatt stabilitet og gode rammebetingelser for hvalfangstnæringen.

Tar bare halve kvoten tatt

1. april går startskuddet for årets hvalfangst. Kvoten ligger på samme nivå som i fjor, og året før. I 2011 ble 533 dyr tatt.

Tallene for i fjor foreligger ikke ennå, men fangsten ligger an til å bli langt mindre enn kvoten tillatte. Fjorårets sesong bler utvidet med en måned til 31. september.

I utgangen av august i fjor var det skutt 459 dyr.

Krise i næringa