En lagspiller får Norges høyeste utmerkelse

– Jeg er en god lagspiller. Det sier oberst Eirik Kristoffersen om seg selv. På søndag får han Norges høyeste utmerkelse, Krigskorset, for sin innsats i Afghanistan.

Oberst Eirik Kristoffersen

LEDET NORSKE SPESIALSTYRKER: Søndag får oberst Eirik Kristoffersen Krigskorset får sin innsats i Afghanistan. Han mener selv at oppveksten i Bjerkvik i Nordland har gjort han godt rustet til det ansvarsfulle oppdraget.

Foto: Forsvaret

Krigskorset med sverd tildeles major Eirik Johan Kristoffersen og kaptein Jørg Lian for fremragende ledelse og tapperhet under operasjoner i Afghanistan.

Stor personlig anerkjennelse

Nordlendingen Eirik Kristoffersen leder Forsvarets spesialkommando og har hatt oppdrag i Afghanistan siden 2002. Nå blir han en av de første som får Krigskorset. Det henger svært høyt og har ikke vært utdelt i nyere tid.

– Jeg tenker at det er en stor personlig anerkjennelse, og samtidig litt uvirkelig. Det er en anerkjennelse for det vi i avdelinga har gjort i Afghanistan helt siden starten i 2002. Jeg personifiserer den innsatsen som mange har gjort sammen med meg i Afghanistan, sier Eirik Kristoffersen til NRK.no.

HØR INTERVJU MED EIRIK KRISTOFFERSEN

Forhindret terroranslag

Daværende major Eirik Johan Kristoffersen var operasjonsoffiser i Afghanistan i 2007 og 2008. Han var blant annet sjef for bakkestyrken under en spesialoperasjon som da var unik i ISAFs historie. Kristoffersens personlige mot og inngående kjennskap til egen avdelings potensial, samt hans innsikt og evne til å utnytte andre tilgjengelige støtteressurser, var helt avgjørende for at operasjonen kunne gjennomføres, heter det i ei pressemelding fra Forsvaret.

– Innsatsen til Eirik Johan Kristoffersen er særdeles fremragende, også sett i et historisk perspektiv, sier forsvarsminister Grete Faremo.

Krigskorset.

HENGER HØYT: Når overst Eirik Kristoffersen nå får Krigskorset er han i selskap med legender som Gunnar Sønsteby.

Foto: Asgeir Spange Brekke/ fORSVARSDEPARTEMENTET/HANDOUT / Scanpix
Livreddende innsats

Kaptein Jørg Lian var EOD-offiser (spesialist på eksplosivrydding) i Afghanistan i 2009. I februar det året gjennomførte opprørssoldater et angrep mot offentlige bygg. Kaptein Jørg Lian og hans gruppe gjorde en stor innsats i en kaotisk situasjon, og Lian løste oppdraget under svært uoversiktlige forhold og med høy risiko.

– Uten tanke for egen sikkerhet, bidro han til livreddende innsats. De har begge, ved flere anledninger, utvist personlig mot og fremragende ledelse i meget vanskelige situasjoner, påpeker statsråden.

Ydmyk i møte med Sønsteby

verrekkelsen av medaljene vil finne sted på Veterandagen 8. mai. Da vil også Trond André Bolles medalje, som ble tildelt post mortem tidligere i år, bli overrakt til hans nærmeste pårørende.

Gunnar Sønsteby

Gunnar Sønsteby

Foto: Bondevik, Andreas / SCANPIX

Fremtredende medlemmer av motstandsbevegelsen, deriblant Gunnar Sønsteby, har gitt uttrykk for at Krigskorset bør kunne benyttes for dagens utenlandsoperasjoner. Nå er det gjeninnført, og oberst Eirik Kristoffersen er ydmyk over å stille i selskap med legender som Sønsteby.

– Jeg møtte Sønsteby forrige lørdag og vi hadde en lang prat. Han var veldig glad for at Krigskorset nå er gjeninnført og at man viderefører arven fra 2. verdenskrig rundt dette her. Du blir ganske ydmyk når du møter de karene som gjorde så mye for Norge. Seks av de gamle veteranene kommer på utdelinga på søndag, og det blir stort å få være sammen med dem på denne dagen.

Gleder du deg bare, eller gruer du deg også til utdelinga?

– Hadde du spurt i går så hadde jeg svart at jeg også gruer meg litt. Men vi gikk gjennom programmet med departementet og forsvarsministeren i dag, så nå er det bare å glede seg.

Har forsaket mye

Og det blir høytidelig under utdelinga på søndag.

– Familien skal være med, og vi får møte statsministeren på "tomannshånd", og etterpå skal vi spise middag sammen med statsministeren, forteller Kristoffersen.

Familien til Kristoffersen har vært nødt til å godta at han har vært mye borte.

– Ja, de har forsaka mye. Jeg har vært til sammen godt over 20 måneder i Afghanistan siden 2002. Det blir også mye fravær og forsakelse ellers også, og de har vært nødt å forholde seg til at far er mye borte. Nå er jeg del av en moderne familie med dine, mine og våre barn, og alle har støtta meg når jeg har reist, sier Kristoffersen.

Eirik Johan Kristoffersen

FÅR KRIGSKORSET: Oberst Eirik Johan Kristoffersen, sjef for Forsvarets spesialkommnado.

Foto: FORSVARET / Scanpix
Har avverget terror

Det er særlig den siste perioden i Kabul Krigskorset dreier seg om. Kristoffersen framhever to viktige ting han og hans folk har bidratt til.

– Vi har trent opp en lokal afghansk sikkerhetsstyrke til et veldig høyt nivå. Samtidig så har vi jobba veldig hardt for å pågripe nøkkelpersoner som står bak terrorbomber og andre aksjoner før de har greid å gjennomføre planene.

Og dette har vært farlige oppdrag?

– Ja, vi har vært nødt til å velge tid og sted veldig nøye slik at risikoen for egne styrker er så lav som mulig. De skal heller ikke bli unødige skader når vi pågriper noen.

Friluftsliv i barndommen

42 år gamle Eirik Kristoffersen vokste opp i Bjerkvik i Narvik kommune. Derfra har han fått med seg en god ballast.

– Jeg hadde en veldig god oppvekst, veldig stabil med mye friluftsliv. Og det ser vi på mange av de soldatene vi har at de kommer fra mindre steder. Trygghet, aktiv i idrett og friluftsliv gjør oss både mentalt og fysisk ruta til å operere i det vanskelige terrenget som vi finner i Afghanistan, sier oberst Eirik Kristoffersen.

En god lagspiller

Selv trekker han fram en egenskap ved seg selv som viktigere enn alt annet i den spesielle jobben han har.

– Først og fremst så tror jeg at jeg er en god lagspiller. Folk rundt meg synes det er lett å jobbe med meg. Jeg er veldig ydmyk i forhold til det andre kan. Det er mange som kommer med innspill til de komplekse operasjonene vi gjør. Når jeg nå får Krigskorset personifiserer jeg mye av den innsatsen Forsvarets spesialkommando og Hærens spesialstyrke gjør i Afghanistan, sier oberst Erik Kristoffersen til NRK.no.