Narvik vil flytte fra Nordland fylke

Kriserammede Narvik kommune vil få mye mer penger fra staten dersom de melder flytting til Troms. – Også logistikkmessig er det helt klart fordeler med Troms, sier ordfører Tore Nysæter (H).

Rådmann Wiggo Lauritzen og ordfører Tore Nysæter

Rådmann Wiggo Lauritzen og ordfører Tore Nysæter vil se nærmere på hvilket fylke det er hensiktsmessig for Narvik å tilhøre.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Ordføreren i Narvik, Tore Nysæter (H), flytter gjerne til Troms. Ifølge Nysæter er det flere grunner til at de nå vil vurdere nettopp dét.

–Hvis man ser på pengene isolert sett så er svaret ja. En annen sak som gjør det interessant for oss å se til Troms er transporten mellom Tromsø og Narvik i forhold til at vi tilhører Universitetssykehuset i Nord-Norge, sier Nysæter.

Han mener det er et problem for Narvik at de forholder seg politisk og administrativt til Bodø, mens alt som har med helse å gjøre tilhører Troms.

Tore Nysæter, ordfører i Narvik (H)

Tore Nysæter (H), ordfører i Narvik melder gjerne flytting til Troms.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Ville fått 20 millioner mer

Ordføreren har nå bedt rådmann Wiggo Lauritzen om å utrede om de økonomiske rammeoverføringene fra staten vil øke dersom Narvik leverer flyttemelding til Troms.

– Vi så ganske raskt at innbyggertilskuddet fra staten er betydelig større i Troms enn i Nordland, sier Laurtizen til NRK.no.

Narvik kommune får 27.570 000 kroner i Nord-Norge- og Namdalstilskudd. Hadde Narvik vært i Troms ville kommunen fått 25.430.990 ekstra.

– Dette er et beløp som ville hatt stor betydning for oss. Det er et tankekors at Harstad, som har noenlunde samme plassering som oss, har et betydelig større tilskudd enn oss.

Statens rammeoverføringer til kommunene

Kommuner i:

Kroner per innbygger

Nordland og Namdalen

1500

Troms utenfor tiltakssonen

2878

Tiltakssonen i Troms

3 391

Finnmark

7.027

Lauritzen sier at en eventuell overflytting først og fremst er et politisk spørsmål.

– Det kan ikke bare være de økonomiske grunnene som bør være avgjørende hvilket fylke Narvik bør tilhøre. Vi må tenke kommunikasjon, utdanning og sykehusstruktur, sier Lauritzen.

På Robek-lista

Narvik er Nord-Norges teknologihovedstad, og har i over hundre år vært utskipingshavn for jernmalmen fra LKABs gruver i Kiruna. Sjø, vei og jernbane gjør byen til et distribusjonsknutepunkt i den viktige Hålogalands-regionen.

Likevel taper kommunen innbyggere, er ROBEK-kommune og tapte 200 millioner kroner på Terra-skandalen.

– Det er helt åpenbart at Narvik har et stort behov for å bedre økonomien, slår rådmannen fast.

– Hva er det første dere ville gjort med det ekstra tilskuddet?

– Vi har et skrikende behov for å oppgradere skolene og omsorgssentrene våre, sier rådmannen.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Ut fra et økonomisk synspunkt vil rådmannen anbefale overflytting, men han understreker at det andre momenter som spiller inn.

– Vi må også se på hva som er viktig for befolkninga i Narvik og hvor de føler tilhørighet.

Både positivt og negativt

Reidun Johannesen, Narvik

Reidun Johannesen vil at byen hennes skal bli værende i Nordland fylke.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Folk fra Narvik har delte meninger om hvilket fylke malmbyen bør tilhøre, og ordførerens planer blir ikke like godt mottatt av alle.

– Og det tror de vi vil? Aldri i livet! Vi bor i Nordland fylke. Ferdig med det. Vi vil ikke over til Troms. Vi er da langt nok nord som det er, mener Reidun Johannesen.

Andre er ikke like sikre på om det er så lurt å bli værende i Nordland. Jan Martinsen tror det blir pengene som til syvende og sist får bestemme.

Jan Martinsen, Narvik

Jan Martinsen ser ikke mørkt på å flytte Narvik til Troms.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

– Jeg har ingen spesielle motforestillinger mot å flytte til Troms. Jeg tror faktisk det kan by på fordeler. Hadde vi fått 20 millioner for å bli værende så hadde det vel vært greit, men det er kanskje pengene som betyr mest i denne sammenhengen.

Vekstregion

Dersom Narvik blir en del av Troms, vil det også lette situasjonen for de mange skoleelevene som vil gå på videregående i Troms fordi det er enklere for dem, mener ordføreren.

Narvik vil nå sette i gang en utredning som skal se på hva kommunen er best tjent med.

Det er uklart når utredningsrapporten er klar. Og Nysæter håper det ikke tas ille opp i Bodø at Narvik nå ser nordover.

– Det må være i Nordlands interesse å få avklart dette spørsmålet.

Både fylkesrådsleder Odd Eriksen (Ap) i Nordland og kollega Pia Svendsgaard (SV) i Troms har tidligere uttalt at fylkesgrenser er noe som sitter inne i hodene på folk.

– Vi vil gjerne se om det stemmer, sier Nysæther.

Vil ha med seg hele regionen

Også Evenes har tidligere tatt til orde for å bli en del av Troms. Nå vil Nysæter og Narvik ha hele regionen med på å vurdere flytting fra Nordland.

– Dette er ikke bare en Narvik-sak. Det er en måte å se nærmere på de utfordringene som ligger i å være på grensa mellom Nordland og Troms, sier Nysæter.