Ny granskningsrapport: – Kommunen mangler kontroll over byggeprosjektene sine

Bodø kommune får kraftig kritikk i ekstern granskingsrapport etter budsjettsmell for bygging av nytt sykehjem og kirke.

Bent Høie åpner Sølvsuper i Bodø

ÅPNET: Tidligere i år ble det nye velferdssenteret Sølvsuper åpnet av helseministeren. Men ingen i kommunen jubler over regningen som nå ligger på bordet.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

4. april i år: Helseminister Bent Høie får applaus når han åpner nye Sølvsuper Helse og Velferdssenter i Bodø.

Men ingen klapper for prislappen på kommunens prestisjeprosjekt. Sykehjemmet skulle koste 305 millioner kroner, men nå blir sluttregningen over minst 420 millioner kroner.

Det kommer fram i en tertialrapport som bystyret er forelagt. Ett halvt år etter at bygget er tatt i bruk vet fortsatt ingen den eksakte kostnaden.

– Det er klart at når kommunen bruker mer penger enn tiltenkt er dette en alvorlig sak, innrømmer gruppeleder for Høyre i Bodø, Grethe Fjærvoll til NRK.no.

Gikk konkurs

Byggingen av Sølvsuper Helse og velferdssenter og Hunstad kirke har nemlig ridd kommunen som ei mare. Begge prosjektene gikk på dundrende budsjettsmeller.

Noe av årsaken var at prosjekteringsfirmaet som skulle levere plantegninger, gikk konkurs rett etter byggestart. Dermed stod entreprenørene uten tegninger å bygge etter. Det gjorde begge prosjektene både adskillig dyrere og kraftig forsinket.

– Dette er en overskridelse som vi må hente inn andre steder, dermed gir dette oss utfordringer med tanke på kommuneøkonomien, sier gruppelederen.

(artikkelen fortsetter under)

Sølvsuper

LANGT DYRERE ENN PLANLAGT: Dette sykehjemmet i Bodø skulle koste 305 millioner kroner, men nå blir sluttregningen over minst 420 millioner kroner.

Foto: Tegning fra U2 arkitekter

Har gransket byggeprosjektene

I fjor høst varslet rådmannen i Bodø ei gransking av disse to av byggeprosjektene.

I den ikke offentlige granskingsrapporten som nå foreligger får kommunen, ifølge NRKs kilder, kritikk for å ha for liten styring på prosjektene, blant annet gjennom å ha gitt ansvaret for utforming av anbudene til innleide konsulenter.

– Jeg kommenterer ikke innholdet i selve rapporten, men det er ingen tvil om at vi har vært for dårlig i startfasen av byggeprosjekter. Det er komplisert å bygge eiendom og krever enormt med kompetanse, sier Fjærvoll.

Forbereder seg på rettssak

Nå forbereder kommunen rettssak mot prosjekteringensfirmaet som slo seg selv konkurs. Samtidig vil bystyret denne uken vedta å etablere et såkalt kommunalt foretak som overtar ansvaret for kommunens byggeprosjekter.

– Vi mener disse sakene viser nettopp behovet for de grep vi nå gjør med opprettelsen av et kommunalt foretak. Det er også derfor vi ser mer mot såkalte offentlige/private samarbeid i våre neste byggeprosjekter. Vi er nødt å se at vi må gjøre ting annerledes.

Grete Fjærvoll

ALVORLIG: – Det er klart at når kommunen bruker mer penger enn planlagt er det en alvorlig sak, innrømmer gruppeleder for Høyre i Bodø, Grethe Fjærvoll til NRK.no.

Foto: Pressebilde/Høyre

– Vi håper vi får inn nødvendig kompetanse gjennom opprettelsen av et eget kommunalt foretak, slik vil vi være bedre å lede byggeprosjekter i framtiden.

– Det er viktig for oss å ikke gjøre feile valg i startfasen av våre byggeprosjekter.

Vil ikke felle dom

Det var Arbeiderpartiet som satt ved makta når byggene ble vedtatt.

Medlem av formannskapet i Arbeiderpartiet, Adelheid Kristiansen, sier hun ikke på nåværende tidspunkt vil felle noen dom over kommunens håndtering av byggeprosjektene.

– Vi vil avvente eventuelle rettslige prosesser før vi feller dom over kommunens håndtering. Det samme gjelder kostnadene for Sølvsuper og Hunstad kirke. Vi må først få forelagt ei endelig sluttregning før vi konkluderer, men det er selvsagt aldri heldig at byggeprosjekter overskrider budsjettrammene.

Ingen i administrasjonen i Bodø kommune ønsket å kommentere saken ettersom man forbereder seg på en rettssak, og rapporten ikke er offentliggjort.

– Med bakgrunn i at tallene ikke er klare og mulige rettslige prosesser, har vi ingen ytterligere kommentarer på dette tidspunkt enn det som står i tertialrapporten, sier prosjektleder Erik Pedersen i Bodø kommune.