NRK Meny
Normal

Får kritikk fra sine egne etter ambulansekutt

Fagpersonell ved Nordlandssykehuset mener ledelsens kutt i ambulansetjenesten er uforsvarlig.

Nordlandssykehuset i Bodø

Ambulansetjenesten ved Nordlandssykehuset må spare inn 6,4 millioner kroner, men ledelsens løsning får kritikk fra flere hold.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Forrige uke satte Nordlandssykehuset i verk sparetiltaket, som fører til at ambulanser kan bli tatt ut av drift ved sykefravær blant de ansatte.

I et bekymringsbrev til ledelsen ved sykehuset, som NRK har fått tilgang til, skriver den medisinskfaglige ledelsen ved prehospital klinikk i klartekst hva de mener om sparetiltaket.

– Å sette en ambulanse ut av drift vil svekke dagens beredskap og er derfor ikke et tilstrekkelig trygt tiltak.

Venter på evaluering

Randi Angelsen, informasjonssjef Nordlandssykehuset

Kommunikasjonssjef Randi Angelsen ved Nordlandssykehuset sier de er kjent med innholdet i brevet.

Foto: NRK

Nordlandssykehuset var i går samlet til styremøte på Gravdal i Lofoten. Der ble styremedlemmene orientert om innholdet i brevet.

– Alle brev og innspill skal tas med i evalueringa av sparetiltaket, som legges fram for styret på et møte i mai, sier kommunikasjonssjef Randi Angelsen ved Nordlandssykehuset i en kommentar til NRK.

I bekymringsbrevet hevdes det også at kommunehelsetjenesten i deler av distriktet i dag ikke tåler nedskjæringer i det akuttmedisinske tilbudet.

– Derfor frykter vi for pasientsikkerheten, og vi anser dette tiltaket til å ikke være forsvarlig, står det videre å lese i brevet.

Ambulansetjenesten skal totalt spare inn 6,4 millioner kroner. Kuttene det reageres på ble vedtatt under Nordlandssykehusets styremøte i mars.

Har fått kritikk fra flere hold

Ifølge vedtaket skal det ikke leies inn vikar på overtid, dersom en av de to ambulansearbeidere på en bil blir syk eller har annet fravær. Bilen skal i stedet tas ut av drift, dersom det anses å være forsvarlig.

Sparetiltaket har også møtt kritikk fra Nordland legeforening, politikere og privatpersoner.

– Før man tar beslutningen om å la en ambulanse stå i ro, må hver enkelt situasjon vurderes. Hvis det ikke er forsvarlig å ta ut en ambulanse, vil vi heller ikke gjøre det, har Angelsen uttalt overfor NRK tidligere i år.

Én uke siden tiltaket ble satt i gang

I løpet av den drøye uken sparetiltaket har vært iverksatt, har flere av Nordlandssykehusets 29 ambulanser blitt tatt ut av drift, uten at det så langt har fått medisinske konsekvenser.

Etter det NRK erfarer fikk legene som vurderer forsvarligheten hakeslepp da styret gjorde sitt vedtak.

I brevet til ledelsen skriver de «at vi i enkelttilfeller ikke vil være i stand til å yte nødvendig helsehjelp i rimelig tid, under situasjoner vi ellers ville. Dette blir spesielt kritisk i livstruende situasjoner hvor hvert minutt teller, som ved f.eks hjerneslag og hjerteinfarkt».