Sykehus får kritikk etter at pasient døde

Helgelandssykehuset får kritikk fra Fylkesmannen etter at en multisyk pasient døde da han ble flyttet fra intenstivavdelingen og over til vanlig sengepost.

Helgelandssykehuset Mo i Rana

Helgelandssykehuset får kritikk etter et dødsfall ved en sengepost sommeren 2014. Sykehuset har nå bedret rutinene sine.

Foto: Frank Nygård / NRK

Det var i juli 2014 at en multisyk pasient døde på sengepost på Helgelandssykehuset.

Pasienten var blind og hadde diabetes og nyresvikt. Etter en periode på intensivavdelingen, viste pasienten tegn til bedring og ble overført til en sengepost med mindre overvåkning. Kort tid etter forflyttningen døde pasienten, skriver Helgelendingen.

Klaget saken inn for fylkesmannen

Dødsfallet ble klaget inn til fylkesmannen i Nordland.

Klageren mente at pasienten aldri burde vært flyttet fra intensivavdelingen og at overvåkningen av pasienten var for dårlig. Det ble også vist til mangelfull journalføring og at pasienten ikke fikk sondeernæring, skriver avisen.

Nå har fylkesmannen i Nordland kommet fram til en konklusjon i saken.

– Burde vært overvåket bedre

Fylkesmannen, ved fylkeslege Jan Petter Lea og seniorrådgiver Tore Finne Størmer, skriver at det foreligger brudd på journalføringsplikten og brudd på plikten til forsvarlighet.

I brevet til Helgelandssykehuset ber de om at rutinene bedres og at overvåkningen gjøres mer systematisk og i større grad dokumenteres.

Helgelandssykehuset har nå endret rutinene, men ledelsen hadde ikke mulighet til å stille til intervju grunnet ferieavvikling.