NRK Meny
Normal

Får kritikk etter at vedtak gikk i glemmeboken

1. oktober 2014 ble rådmann, ordfører og møteleder enig om at driftsmodellen for Stormen skulle fremmes videre for politisk behandling. Det skjedde aldri.

Stormen-høring

Direktør Rolf-Cato Raade i Stormen konserthus mener han ikke har gjort noe galt i valget av hvordan konserthuset driftes.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

I går måtte Stormen-direktør Rolf-Cato Raade forklare seg for kontrollkomiteen i Bodø kommune under en offentlig høring.

Bakgrunnen er at kontrollutvalget vil ha svar på hvorfor en omstridt modell ble valgt for å drifte konserthuset Stormen. Bodøs bystyre gikk inn for en driftsmodell, mens styret og direktøren gikk inn for en annen.

Fattet fire vedtak

I hele går kveld og i dag har kontrollutvalget i Bodø jobbet med konklusjonene. Det formelle vedtaket er foreløpig ikke sendt ut, men kontrollutvalgslederen presenterte hovedtrekkene til NRK i ettermiddag.

Hun sier at endringen som ble gjort av driftsmodellen, burde ha vært behandlet i bystyret. I tillegg får rådmann og ordfører kritikk for ikke å ha fulgt opp et vedtak fattet i et møte i fjor høst. Et vedtak som skulle fremmes for videre politisk behandling havnet dermed i glemmeboka.

– Alvorlig

Leder i kontrollutvalget i Bodø, Inga-Lill Sundset

Leder i kontrollutvalget i Bodø, Inga-Lill Sundset.

Foto: Martin Steinholt / NRK

– Vi fatter et vedtak der vi kommer til å si at saken burde ha vært i bystyret, og vi ber rådmannen om å forberede en sak for bystyret, slik at vi har et vedtak som er i harmoni med hvordan Stormen driftes i dag, sier lederen for kontrollutvalget i Bodø, Inga-Lill Sundset.

Hun sier det er alvorlig når bystyrets vedtak ikke følges opp.

– Man har sikkert mange gode grunner for å endre på vedtak, og ting og forutsetninger endrer seg underveis. Men da må man ta det tilbake til bystyret.

– Ansvarliggjør dere noen?

– Kontrollutvalget påpeker at i det styringsgruppemøtet som var den 1. oktober 2014, der det ble fattet vedtak om at dette skulle fremmes for politisk behandling, så er ikke den saken fulgt opp. Hverken av rådmann, daværende møteleder eller ordfører.

– Større ansvar

På spørsmål om hva annet utvalget har sett på, sier Sundet:

– Vi har også kommet fram til er at vi må se på dette med eierstyring, eierskap og rollefordeling mellom KF (kommunalt foretak, journ.anm.) og bystyret, rådmann og så videre.

Et kommunalt foretak er uavhengig, og styres ikke direkte under rådmann som en avdeling i kommunen.

– Og da kreves det større ansvar hos bystyret, at man følger opp det ansvaret det er å være eier på en helt annen måte enn man gjør med en hvilken som helst annen avdeling i kommunen.

– Så her har det vært litt uklare retningslinjer?

– Det er i alle fall et forbedringspotensial.

– Komplisert

Ordfører Ole Hjartøy tar kontrollutvalgets vedtak til etterretning.

Ole Hjartøy

Avtroppende ordfører Ole Hjartøy (H) under gårsdagens høring.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Jeg har uttrykt enighet i at saken må tilbake til bystyret og møtet i styringsgruppen. Møtet 1.10.2014, hvor jeg hadde forfall, ble det fattet vedtak som skulle vært fulgt opp. Dette ble jeg kjent med på et senere tidspunkt, og er enig i konklusjonen, sier Hjartøy.

Rådmann Rolf Kåre Jenssen har ikke hørt noe fra kontrollkomiteen enda, og kjenner derfor ikke innholdet i konklusjonene.

– Det blir ikke rett å kommentere noe før jeg har fått lest rapport og konklusjoner, sier han.