NRK Meny

Får kjøre gratis buss

Alle mindreårige asylsøkere på asylmottak i Nordland får et visst antall gratis bussreiser i det etablerte busstilbudet i Nordland i ett år. – Dette er ungdom i en særdeles vanskelig situasjon. Hvis vi kan hjelpe litt ved å gjøre dem kjent i nye omgivelser, gjør vi naturligvis det, sier fylkesråd for samferdsel Willfred Nordlund (Sp).