Får ikke tilbake pengene for veien de aldri fikk

Bilistene i Grane sør i Nordland, som har betalt for ny vei i ett år, får hverken en ferdig vei, pengene tilbake eller reduserte avgifter i tiden fremover. Det får NAF til å reagere.

Trailer med trøbbel på E6 i Grane

Hver vinter står vogntog fast på E6 sør i Nordland. I flere år har innbyggerne trodd at veien snart skulle bli utbedret, men i helga kom kontrabeskjeden.

Foto: Rune Stabbforsmo

I fjor ble det satt opp to bompengestasjoner, en nord og en sør for kommunesenteret Trofors i Grane på Helgeland.

Bompengene skulle være kommunens bidrag til den store pågående utbedringen av E6 på Helgeland.

Pengene skulle blant annet gå til å utbedre den kanskje aller dårligste delen av E6 gjennom Nordland, nemlig den delen av E6 som går helt sør i fylket.

Men pengene tok slutt, og ni mil vei står igjen, og kommer ikke til å bli utbedret likevel, til tross for graneværingenes bompengebidrag.

Men pengene som er betalt inn allerede, kommer ikke til å bli tilbakebetalt.

Det får både NRKs lesere og NAF til å reagere.

– Vi har vært krystallklare på at forhåndsinnkreving av bompenger må bli forbudt når det bygges nye veistrekninger, sier kommunikasjonsrådgiver i NAF, Ingunn Handagard.

Får ikke pengene tilbake

Prosjektlederen i Statens vegvesen, Bård Nyland sier det er opp til politikerne å avgjøre om bilistene får redusert bompengeavgiften i tiden som kommer, men at han selv ikke har hørt noe om det.

Etter at NRK delte saken om E6 i Grane på Facebook var det flere som spurte om bilistene får pengene tilbake. NRK spurte Nyland om det samme.

– Nei, det får de ikke, sier han, og unnlater å svare på om han skjønner bilistenes frustrasjon.

Bård Nyland, prosjektleder E6 Helgeland

Bård Nyland i Statens vegvesen sier bilistene i Grane ikke kan regne med å få tilbake pengene sine.

Foto: Frank Nygård

– Jeg skjønner at folk ikke liker bompenger, men det er politikerne som bestemmer hvordan ting skal finansieres.

Men her gjelder frustrasjonen at de føler de har betalt for noe de ikke får?

– Det blir bygget 40 kilometer vei i Grane, så noe blir jo bygd.

Men ikke det man var lovet eller hadde forhåpninger om på forhånd?

– Man kunne ha forhåpninger for at det ble bygget ni kilometer til, men det var det ikke rom for, sier han.

Nyland understreker at Statens vegvesen har gjort det Stortinget har bestemt.

– Ikke godt nok

Handagard i NAF sier at vi nå ser konsekvensene av at myndighetene ikke tok hensyn til NAFs krav i fjor.

– Da regjeringen i fjor endret veiloven krevde NAF at det skulle nedfelles i forskrift at man ikke kunne bruke forhåndsinnkreving av bompenger. Det tok de ikke hensyn til og vi ser konsekvensene. Bilistene har betalt for en vei de ikke får, sier hun.

Videre sier hun at unnskyldningene ikke holder.

– At veisjefen bruker ord som «beklagelig» om dette, holder ikke. Det er betalt inn store summer i bompenger som bilistene altså ikke får noen nytte av. Det er nettopp derfor forhånds- og parallelinnkreving ikke skal skje.

NAF ser for seg en løsning hvor man samler inn bompenger etter at veien er ferdigbygd.

– Du betaler når du har nytte av veien, altså når den står ferdig, sier hun.

Laster kart, vennligst vent...

En strekning på rundt en mil i Grane kommune blir nå tatt ut av av Veipakke Helgeland på grunn av pengemangel.