Får ikke returnere til Norge

28. september 2014 ble Hashemi-familien hentet i sitt hjem på Salhus og returnert til Afghanistan. Siden har det pågått en kamp i rettsapparatet. I fjor ble vedtaket kjent ugyldig av Oslo tingrett. Men avgjørelsen ble anket. Nå er det klart anken fra at Utlendingsnemnda (UNE) førte fram, og familien får ikke returnere til Norge, skriver Brønnøysunds Avis.