NRK Meny
Normal

Får ikke hugge nok skog

Skogeiere i Nordland må kutte hogsten med ti prosent.

Vanskelig for skogsmaskinen

Det er vanskelige tider for skogeierne.

Foto: Keilen, Berit / SCANPIX

Norsk tømmerindustri er nede i en dyp bølgedal. Nå må det tenkes nytt, sier leder i Norsk Skogeierforbund, Gudbrand Kvaal.

– Derfor er det viktig at man klarer å opprettholde aktiviteten og samtidig drive forskning og utvikling som gjør at vi kan bygge bru over til nye produkter, sier Kvaal.

Sprengt kapasitet

Skogeiere i Nordland får ikke hugge tømmeret de ønsker. I år tas det ut ti prosent mindre tømmer i fylket enn i fjor. Treverket fraktes normalt til sagbruk i Namsos, men der er kapasiteten sprengt, og tømmer fra Trøndelag prioriteres. En av grunnene til det er dyre fraktkostnader for nordlandstømmer.

– Vi jobber med å få innført en transportstøtteordning som gjør det gunstigere for skogeierne i Nordland å få transportert tømmeret til skogindustrien i Trøndelag, sier næringspolitisk leder i Alskog, Jarle Einar Holberg.

Tror på bedring

Allskog er et samvirke som eies av skogeiere fra nordvestlandet og Nord-Norge. Der jobber de for å beskytte skogeiernes økonomiske interesser. Holberg tror situasjonen vil bedre seg.

– Vi jobber også med å få på plass kaianlegg som kan bidra til at vi kan få ut tømmer på båt. Vi betrakter situasjonen som forbigående, sier Holberg.