Har ikke råd til å fjerne stinkende hval

Vågan kommune har ikke midler til å fjerne et råtnende hvalkadaver som har ligget strandet siden november. – Med mildværet kommer dette til å bli enda verre enn det allerede er, frykter lokalbefolkningen.

Råtnende finnhval på Gimsøy

– Det er mye ørn og kråker som fråtser i etterlevningene, men det har vært en kald vinter så det er fortsatt mye hval igjen, sier Siri Listau Johansen.

Foto: Siri Listau Johansen / Privat

Kadaveret til en enorm finnhval som har ligget på Hovsund på Gimsøy i Vågan kommune i fire måneder, blir trolig liggende en stund til, skriver Lofotposten som først omtalte saken.

Den strandede hvalen, som er midt i en forråtnelsesprosess og lukter deretter, er til sjenanse for turister og lokalbefolkning.

– Det er mye ørn og kråker som fråtser i etterlevningene, men det har vært en kald vinter så det er fortsatt mye hval igjen, sier Siri Listau Johansen til NRK.no.

Johansen har et nedlagt fiskebruk og en hytte ute på Hovsund som turister pleier å leie.

– Det er mange turister og tilreisende her om sommeren. Når det blir mildere i været kommer dette til å stinke enda verre, frykter Johansen.

Har ikke råd til å flytte for egen maskin

Teknisk dritftssjef i Vågan kommune, Svein Christiansen, forteller at hvaler strander på Gimsøya relativt ofte, men at de enten graves ned eller dras ut på hav hvor de punkteres.

Å fysisk flytte et kadaver som er i dårlig forfatning er en krevende prosess.

– Hvalen har kommet så langt inn i en forråtnelsesprosessen at det blir krevende å få den fjernet. Det er såpass steinete i området at det ikke blir lett å grave den ned, og den er i så dårlig tilstand at den trolig ikke kan slepes på hav.

Men Vågan kommune har ikke råd til å flytte på kadaveret.

– Kommunen har ikke penger til en slik prosess i budsjettet. Det er mye hval som strander på Gimsøya, og vi tar oss av dem. Det er mye penger det er snakk om.

Støtter kun hvis hvalen ligger til sjenanse

Svein Christiansen, teknisk sjef i Vågan kommune

– Hvalen har kommet såpass langt inn i en forråtnelsesprosessen at det blir krevende å få den fjernet, sier Svein Christiansen.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Ifølge teknisk dritftssjef ble det først foreslått at man skulle ta vare på skjelettet til hvalen. Det var én av grunnene til at den ble liggende.

– Men så hadde noen sagd av munnbeinet, og da gikk man bort fra denne ideen. Ettersom tida har gått har hvalen blitt dyttet lengre og lengre opp på land, noe som gjør den vanskeligere å flytte, sier Christiansen til NRK.no.

Kommunen er nå i kontakt med miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Nordland for å få råd om hvordan de skal gå fram i saken.

– Kystverket kan gi støtte til kommuner som trenger midler i saker som denne, sier Christiansen.

Men hjelpen kommer kun hvis kadaveret ligger til sjenanse for de som bor eller ferdes i området.

– Nå skal vi ta en prat med dem før vi eventuelt tar en befaring i området hvor finnhvalen ligger, sier Christansen.

Anbefaler Kystvakta til tross for råtten skrott

Torgeir Fahle, rådgiver hos Fylkesmannen i Nordland i forurensningsseksjonen bekrefter at de har mottatt papirer på saken.

– Når kommuner søker om refusjon på utgifter knyttet til flytting av hval vil vi anbefale hvilke steg som bør tas, sier Fahle til NRK.no.

Det er Kystverket som står for inntil 5000 kroner i refusjon, og fylkesmannen kontrollerer at pengene er disponert på en fornuftig, miljøvennlig måte.

– Dette er i all hovedsak kommunens problem, også luktproblematikk og pengetrøbbel. Men det er mange instanser man kan gå til for både finansiell hjelp og fysisk drakraft.

Fahle sier han har anbefalt Vågan kommune å kontakte Kystvakta til tross for at dyreskrotten kanskje ikke er i god nok stand til å kunne dras ut.

– Det kan løse seg for kommunen om de tar kontakt med Kystvakta. De sitter på svært mye erfaring når det kommer til slik problematikk.

– Jeg frykter det verste

Uansett hvordan kadaveret fjernes, kan det synes som om hele lokalbefolkninga er lei av lukta som forpester hele området på Hovsund.

Siden november har temperaturen skiftet mellom pluss- og minusgrader, noe som har betydd variasjon i graden av ubehagelig lukt.

– Jeg har sendt et brev til kommunen og de har fortalt at det skal ta det videre med fylkesmannen, forteller Siri Listau Johansen.

Hun er avhengi av turismen i området, og sier til NRK at hun frykter det verste.

– For turistene sin del håper jeg dette skal ordne seg. Det er i alles interesse at kadaveret blir fjernet, avslutter Johansen.

Strandede hvaler