– Datteren levde i et trusselregime

Mannen i 50-årene skal ha slått datteren sin til blods med en stol, og truet henne med kniv. Nå er han dømt til ett års fengsel.

Rana tingrett

– Handlingene dannet et mønster som innebar at hun levde i et trusselregime med en stadig frykt for hva som kunne skje, skriver tingrettsdommer Fredrik Meyer i dommen. Nå er foreldreparet dømt til henholdsvis 1,2 år og 120 dagers fengsel i Rana tingrett.

Foto: Domstol.no

I april møtte jentas foreldre i Rana tingrett, tiltalt for familievold og medvirkning.

Ifølge tiltalen skal mannen i 50-årene ha truet, utøvet vold og krenket datteren i en periode fra 2009 til 2011, mens datteren var mellom åtte og ni år.

Nå er faren dømt til ett år og to måneders fengsel. 120 dager gjøres betinget. Det er en dom som er identisk med aktors påstand.

– Det er en alvorlig sak, og på ingen måte en akseptabel måte å behandle barn på. Mishandlingen har i tillegg vart over en lang periode, sier aktor i saken, Jonas Nerdal til NRK.

– Vi er fornøyd med å ha fått gjennomslag for vårt syn på saken, legger han til.

Beskriver grov mishandling

I dommen fra Rana tingrett beskrives mishandlingen av datteren, som skal ha foregått over en periode på to år, som meget grove.

Blant annet slo faren datteren i hodet med en stol slik at hun begynte å blø. Han skal også ha laget sår på halsen hennes med hendene.

Aktor Jonas Nerdal

Aktor Jonas Nerdal er fornøyd med dommen fra Rana tingrett.

Foto: Harald Krogtoft / NRK

Faren skal jevnlig ha snakket nedsettende om datteren, kalt henne en «drittsekk» og bedt henne dra «til helvete».

– Handlingene dannet et mønster som innebar at hun levde i et trusselregime med en stadig frykt for hva som kunne skje, skriver tingrettsdommer Fredrik Meyer i dommen.

Saken startet i august 2011 da jenta skulle begynne på skolen etter ferien. Hun skal da ha hatt sår på halsen. I samtale med skolen forklarte jenta at det var faren som hadde påført henne skadene.

Mildere straff for moren

Jenta ble tatt hånd om at barnevernet i hjemkommunen på Helgeland, og har siden 2011 bodd i fosterhjem.

Jentas mor sto også tiltalt i saken. Hun skal ha slått datteren, og unnlatt å gripe inn overfor ektemannens vold mot jenta.

Hun er i Rana tingrett dømt til fengsel i 120 dager, der 60 av de gjøres betinget. Dette fordi hun har begått færre aktive krenkelser med mindre elementer av vold, heter det i dommen.

I tillegg må foreldrene betale datteren 100.000 kroner i oppreisning, men slipper saksomkostninger.

– Straffen er satt noe lavere på moren enn det vi ba om, men det er et resultat vi synes er helt greit, sier aktor Jonas Nerdal.

Forbauset forsvarer

Ifølge politiadvokaten er saken mer eller mindre utelukkende basert på datterens forklaring. Det ble gjennomført tre dommeravhør av fornærmede.

I tingrettsdommen slås det fast at datterens forklaringer er meget troverdige.

Rettssaken mot foreldrene ble forsøkt gjennomført allerede i februar i år, men ble da stanset av foreldrenes forsvarer etter én dag.

Forsvareren fikk medhold av tingrettsdommeren, som stanset hovedforhandlingene og sende saken tilbake til politiet. 3. april ble det gjennomført nye avhør av jenta, som vil bli avspilt i retten.

– Jeg er ganske forbauset over hvordan retten har behandlet disse barneavhørene, sier mannens forsvarer, advokat Erling Moss til NRK.

– Hva legger du i det?

– Det er ting jenta har forklart som er helt feil. De har godtatt feil, og det er en svakhet ved dommen.

– Men retten sier jentas forklaringer er meget troverdige?

– Jeg mener det må være sammenheng mellom skader og straffeutmåling, og det er ingen sammenheng.

Ingen av de to tiltalte erkjente i tingretten straffskyld.

Forsvarer Erling Moss har fortsatt ikke vært i kontakt med klienten sin etter at han fikk dommen, og vet følgelig ikke hva han mener om fengselsstraffen.

Det vil trolig ikke skje før i neste uke.

Moss har heller ikke snakket med morens forsvarer, men tror ikke siste ord er sagt.

– Jeg regner det som nokså selvsagt at det blir en anke for begge de dømte.