Hopp til innhold

Får det fortsatt ikke til

Sykehusene i Nord-Norge greier ikke å gå i økonomisk balanse. - Det beklager vi, sier direktøren i Helse Nord.

Sykehus (illustrasjon9

SLITER: Sykehusene sliter med å få orden på økonomien.

Foto: Wiik, Eirill / SCANPIX

Av de helseforetakene som Helse Nord består av er det bare Helgelandssykehuset som ligger an til å få orden på økonomien i løpet av året. Det gjør de ved å fjerne 40 sengeplasser.

LES OGSÅ: Fjerner 40 sykehussenger

Krever orden på pengene

Det var i slutten av juni at Helse Nord presiserte kravet om at foretakene skal komme i økonomisk balanse i år. Fristen for å fortelle hvordan de skal greie det er satt til 15. august.

Foretaksmøtet presiserer at resultatkrav for 2008 ligger fast, og forutsetter at "helseforetakets navn" tar nødvendige grep for å realisere dette i samsvar med tidligere gitte føringer samt presiseringer i dette foretaksmøtet.

Foretaksmøtet til Helse Nord

I dag har det vært styremøter i foretakene.

Styret ved UNN, som sykehuset i Narvik er en del av, vedtok i dag å styre mot 150 millioner i underskudd i år. Der skal ei omlegging av hele driften gi balanse til neste år.

For Nordlandssykehuset, som omfatter Bodø, Stokmarkens og Lofoten, går det mot vel 100 millioner i underskudd.

- Det er urealistisk at de greier det

- Men hva er vitsen med å stille balanse-krav?

- Vi har ikke gitt opp ennå. Vi håper at de skal greie det, men med de tiltakene de har fremmet så er det urealistisk.

- UNN har forsåvidt planene klare, men det går for sakte, sier administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord.

Ved Nordlandssykehuset, som består av sykehuset i Bodø, Stokmarknes og Lofoten, innrømmer foretaksdirektøren at de ikke har gjort jobben de er satt til å gjøre.

- Vi klarer ikke å gå i balanse i år, sier foretaksdirektør Eivind Solheim ved Nordlandssykehuset.

- Har dere gjort jobben deres?

- Det har vi ikke. Vi må bruke høsten til å få ned kostnadene.

Innleie av dyre vikarer skal strammes inn samtidig som antall årsverk skal ytteligere ned.