NRK Meny
Normal

Får bygge ut Nordlandssykehuset

Riksantikvaren legger ikke vernerestriksjoner på Nordlandssykehuset og stopper ikke utbyggingsplanene med byggestart til våren.

Nordlandssykehuset Bodø
Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Etter at høyblokka på sykehuset er ombygd vil den ikke lenger vil ha noen verneverdi, mener riksantikvaren.

- I denne saken har Riksantikvaren dessverre kommet for sent inn i planarbeidet. Det er meget beklagelig at et slikt unikt kulturminne går tapt, sier Riksantikvaren.

Byggestart våren 2008

Riksantikvaren har etter nøye vurderinger bestemt at det ikke skal legges noen vernerestriksjoner på Nordlandssykehuset i Bodø. Grunnen er at prosessen med ombyggings og rehabiliteringsplanene for sykehuset har kommet for langt.

Byggestart er planlagt allerede våren 2008. Disse planene medfører store til- og ombygginger av høyblokka og vil i stor grad svekke bygningens verneverdi.

Sykehuset vil derfor etter ombyggingen ikke lenger vil ha noen verneverdi.

Unikt kulturminne

Riksantikvaren har vurdert Nordlandssykehuset i sammenheng med landsverneplanen for helsesektoren. I denne planen er sykehuset vurdert å ha en så høy verneverdi at den er i fredningsklasse.

Men i denne saken har Riksantikvaren dessverre kommet for sent inn i planarbeidet. Riksantikvaren mener det er meget beklagelig at et slikt unikt kulturminne går tapt, men har altså vurdert det slik at planarbeidet har kommet for langt til å gripe inn med vernerestriksjoner.