Hopp til innhold

Får beholde hurtigbåten ett år til: – Vil fortsette å kjempe

Nordland fylke har fått 13 statlige millioner kroner gjennom budsjettforliket, som fylkesrådet vil bruke på å opprettholde hurtigbåtruter langs kysten.

Fakkeltog i Steigen

FAKKELTOG: Samme ettermiddag som folk i Steigen tente faklene for å protestere mot kuttene i hurtigbåtruta, kom kontrabeskjeden fra fylket. Båtruta fredes ut neste år. Her er Lise Iversen og Kristin Sagnes (t.v.).

– Å ta hurtigbåten fra oss er som å si til folk i Asker og Bærum at E18 forsvinner, og at de må kjøre Oslofjordtunnelen istedet. Selv om vi fikk gode nyheter i dag, føler vi oss ikke trygge. Derfor vil vi fortsette aksjonere for et permanent hurtigbåtilbud mellom Steigen og Bodø, sier Knut Andersen på kaia i Helnessund.

Steigværingene hadde samlet seg på kaia i Helnessund fredag ettermiddag for å demonstrere mot fylkesrådets kuttforslag – som innebærer at hurtigbåtruta mellom Bodø og Steigen legges ned – da nyheten om at ruta likevel ikke legges ned fra nyttår.

Prosjektleder Åse Refsnes i «Lev på Leines» er en av dem som har tenkt fakkelen sin.

– Steigen er en attraktiv kommune å bosette seg i, men vi er helt avhengig av nærheten vi i dag har til Bodø. Derfor er vi helt avhengig av å ha et godt og forutsigbart hurtigbåttilbud både for personer og næringsliv, sier hun til NRK.

Hun er glad protestene fra hele nordlandskysten har ført fram.

– Fylkespolitikerne forstår konsekvensene av kuttforslagene sine. Nå må vi bruke denne utsettelsen på å få dem til å forstå at de ikke kan legge ned ruta i 2016 heller, sier Refsnes.

Fredet ett år

Fylkesrådet foreslår en justering av sitt forslag til budsjett for 2015 etter løfte om 13 ekstra millioner kroner i tilskudd fra staten. Fem millioner kroner av dette går til å beholde gods på hurtigbåtene, mens åtte millioner kroner skal brukes til å jobbe fram løsninger for pendlere på Helgeland og Steigen.

Dermed blir nedleggelsen av hurtigbåtrutene Dønna, Sandnessjøen og Nesna, og ruta mellom Bodø og Steigen utsatt. I tillegg opprettholdes godsdelen på Nordlandsekspressen og Trænaruta.

Årsaken er at budsjettforliket gir fylkeskommunen 13 millioner kroner ekstra til neste år. Etter planen skulle tilbudet legges ned fra nyttår fordi fylkeskommunen får mindre penger neste år.

– Nå har det vært budsjettbehandlinger i Stortinget, og vi ser at det kommer fram en avtale som betyr noe mer penger til de fylkeskommunene som dårligst ut. For oss er det snakk om 13 millioner, som vi legger inn på samferdsel, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Han understreker at han har forståelse for reaksjonene som har kommet fra befolkning og næringsliv i berørte områder.

Må fortsatt spare

Fakkeltog på kaia i Steigen

På kaia i Helnessund har mange folk samlet seg fredag ettermiddag.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Det blir store kutt på neste års budsjett for Nordland fylkeskommune. Verst kommer det til å gå ut over samferdsel og skoletilbudet når Nordland må spare 200 millioner kroner. Norvoll understreker at pengene kun gjelder for budsjettåret 2015.

– Etter neste år må vi ta en gjennomgang i forbindelse med fylkesøkonomien for 2016, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Fylkesrådslederen understreker at millionbevillingen fra staten ikke løser den økonomiske floken Nordland fylkeskommune befinner seg i.

– Det er fortsatt slik at Nordland fylkeskommune er i en alvorlig økonomisk situasjon fra 2016 og utover. Dersom ingen ting skjer er vi nødt til å foreta ganske kraftige tilpasninger i det tilbudet vi har. Den jobben vi må gjøre nå er å jobbe opp mot kommuneproposisjonen som kommer i juni neste år, med sikte på å få bedre rammevilkår for Nordland og de andre kystfylkene, sier Norvoll.

Gods på bil og ferge?

Godstrafikken er sikret ut neste år, men ved neste anbudsrunde vil fylkesrådslederen ha debatt om godsordningen.

– Vi må komme tilbake til hvordan vi løser godsproblematikken når vi skal ha ut nye anbud. Det kan tenkes at det finnes bedre måter å frakte gods på enn med hurtigbåt. Kanskje er bil og ferge den beste løsningen. Nå har vi mulighet til å diskutere dette sammen med kommunene og næringslivet for å finne den beste løsningen.

– Ingen grunn til å avslutte Facebook-aksjon

Steigen-ordfører Asle Schrøder (Ap) jubler over at hurtigbåtruta til Steigen nå er fredet ihvertfall ett år til. Kommunen har protestert kraftig på kuttet.

– Jeg veldig lettet og glad, selv om dette bare er en utsettelse. Nå skal vi jobbe videre for å opprettholde tilbudet på sikt. Det er all grunn til å holde vedlike aksjonsgruppa på Facebook med 4.500 medlemmer, sier Schrøder.

Endelig budsjett vedtas av fylkestinget i neste uke.