Hopp til innhold

Får 40.000 kroner i bot for å ha skutt elg i boligområde

Bodø-mannen sa han skjøt elgen for å beskytte sine tre hunder. Men retten mente det var han og hundene som hadde satt elgen i fare.

Elg skutt av privatperson utenom elgjakt

Det var i mars i år at elgkalven på halvannet år ble skutt og drept på Grønnåsen i Bodø.

Foto: Privat

En Bodø-mann i 40-årene er ilagt en bot på 40.000 kroner og 30 dagers betinget fengsel med to års prøvetid.

Det etter at han drepte en elg i et boligområde i vår.

Han må også levere fra seg sin kaliber 17-rifle med tilhørende kikkersikte, lyddemper og piper.

Bodø Nu omtalte saken først.

Mannen ble funnet skyldig i Salten tingrett for felling av dyr utenfor jakttid, uforsvarlig avlivning av elg, uforsiktig bruk av skytevåpen og for ikke å ha forebygget at hundene jaget elgen.

Elg skutt av privatperson utenom elgjakt

Bodø er kommunen med den tredje høyeste bestanden av elg i Nordland.

Foto: Privat

I dommen skriver retten at mannen ikke var tvunget til å ta i bruk skytevåpen mot elgen, og at han kunne avverget faren på «annen rimelig måte.»

Retten foreslår at han enten kunne gått hjem uten hundene og ringt viltnemnda eller politiet, eller holdt større avstand til elgen for å se an om hundene ville kommet tilbake til han etter hvert.

«I alle tilfeller kan retten ikke godta at tiltalte var i en slik situasjon at det var påkrevd å felle elgen.»

Boligområde i Bodø

Det var i vår at Bodø-mannen skjøt elgen i boligområdet Grønnåsen.

Etter hendelsen sa Gjermund Carlsen, formann i viltnemnda i Bodø, at det ikke var anbefalt å skyte en elg i et boligområde uten å ta kontakt med viltnemnda eller politiet.

– Hvis folk føler seg truet av en elg skal de ringe viltnemnda eller politiet, så får de avgjøre hva som skal skje med dyret.

Mannen ble tiltalt på fire punkter.

  1. For å ha jaktet på viltlevende dyr uten hjemmel i lov.
  2. For å ha avlivet dyr på en ikke dyrevelferdsmessig forsvarlig måte.
  3. For å ha brukt skytevåpen på en uforsiktig måte som var egnet til å volde fare for andres liv eller helse.
  4. For som hundeholder å ha unnlatt å forebygge eller avverge at hunden rettsstridig jaget.

Han ble funnet skyldig på alle punkter, etter å ha erkjent skyld i to av dem.

Elg skutt av privatperson utenom elgjakt

Nå er mannen som tok livet av elgen funnet skyldig. Han ringte selv politiet etter hendelsen.

Foto: Privat

– Utsatte andre for fare

Retten fant mannen skyldig i å ha utsatt andre for fare ved å avfyre skudd i et boligområde.

I dommen står det at man ikke hadde «sikker bakgrunn da han avfyrte det første skuddet.» Videre står det at området er allment beferdet, slik at det kunnet kommer noen gående på stien bak elgen.

Fra dommen:

«Selv om handlingene ikke ble begått i en jaktsituasjon, har tiltalte etter rettens oppfatning begått straffbare handlinger som viser at han er uskikket til å bedrive jakt. Han dømmes derfor til tap av retten til å jakte for to år.»