Fant tusenvis av død sild i fjæra: – Har aldri sett lignende

Aina Bjørnenak stoppet tilfeldigvis bilen da ungene kommenterte et helt spesielt syn ved Bjørndalsfjorden i Vesterålen.

– Det var tusenvis av død fisk spredt utover et langt og bredt område, sier Aina Bjørnenak.

Dette synet møtte Aina Bjørnenak og familien i går.

Det var et spesielt syn som møtte Bjørnenak og familien søndag ettermiddag.

Død sild

Her ser vi området hvor fisken ble funnet.

Foto: Aina Bjørnenak

Fisken lå langs en cirka 500 meter lang strekning, og var ikke lett å få øye på.

– Vi kjørte et stykke før vi stanset ved et sted hvor veien går helt inn til fjæra. Det var ungene som oppdaget dette først, og da stanset vi for å filme, forteller Bjørnenak til NRK.

Hun har aldri sett noe lignende selv, men vet at lignende fenomen har vært omtalt i media tidligere.

– Det var tusenvis av død fisk spredt utover et langt og bredt område. Vi diskuterte litt hva som kunne skjedd, og tenker at det kanskje kan ha vært en hval som har skremt fisken inn i fjorden.

Også forskere klør seg i hodet, men har noen teorier om hva som kan ha skjedd.

Flere teorier

Det var VG som omtalte saken først, og til avisa sier forskningssjef Aril Slotte at dødeligheten trolig skyldes naturlige årsaker relatert til miljøet i fjorden.

Det er forsker Nina Mikkelsen ved UiT Norges Arktiske Universitet enig i.

– Det kan være plutselige endringer i saltholdighet, temperatur eller oksygennivå – for eksempel. I tillegg er det et ganske grunt område det er snakk om her, sier Mikkelsen til NRK.

Dersom det var et isdekke der like før silda forvillet seg inn, kan det ha vært ferskere vann på toppen. Med dårlig oksygen på bunnen kan silda ha trukket opp, og blitt møtt av for ferskt vann.

– Det er også mulig at silda har blitt skremt mot land av hval, uten retrettmuligheter.

Har skjedd før

I 2012 ble store mengder død sild oppdaget på stranda på Kvennes i Nordreisa. Den gang ble det påpekt at silda kunne ha blitt jaget inn på grunna av rovfisk, og blitt stående fast når fjæra kom.

Forsker Nina Mikkelsen ved UiT

Forsker Nina Mikkelsen ved UiT.

Foto: Privat

Andre teorier den gang var knyttet til sykdom. Eller kanskje hadde ferskvann fra en elv i nærheten bidratt til strendingen, eventuelt en forbipasserende storm.

Noe klart svar har forskerne altså ikke når slike fenomener inntreffer.

– Uten at man har vært i området og gjort målinger og egne observasjoner, blir det bare spekulasjoner. Det er sjeldent at store mengder dør, slik som kan synes å være tilfelle her. For silda er en hardfør fisk, som tåler en del.

Mikkelsen har selv forsket på sild i Rossfjordvatnet i Troms, hvor en sildebestand lever i et ekstremet miljø med hensyn til både saltholdighet i vannet og oksygen.

– Men denne har tilpasset seg forholdene siden forrige istid. Plutselige miljøforandringer tåler de færreste, både når det gjelder mennesker og dyr.