Kan bli babybjørner i Nordland

En hunnbjørn kan være i ferd med å slå seg ned i Nordland. Men da lever den farlig.

Bjørn fra Nordland

BJØRN I NORDLAND: Bjørn spiser på sauekadaver i Susendal på Sør-Helgeland.

Foto: Einar O. Båfjelldal

For første gang er det påvist at en hunnbjørn har oppholdt seg i Nordland.

Det var i 2006 at Statens Naturoppsyn startet DNA-overvåking av brunbjørnbestanden, og i fjor viser det seg at ei binne har oppholdt seg i fylket.

Les også: Så mange bjørn er det i Norge.

Det er nord for Balvatnet, i Saltdal kommune, at damen har etterlatt seg DNA-spor i form av skitt eller hår, forteller lederen av Rovdata, Morten Kjørstad.

I tillegg er det registrert seks hannbjørner.

Bjørnunger

BJØRNUNGER: På besøk i Pasvik i Finnmark.

Foto: Åse Ingerøynen / NRK

Kan komme ungekull

Binna kommer trolig fra Sverige, og tar hun tilhold i Saltdal, kan det komme ungekull etterhvert, sier Morten Kjørstad til NRK.

- Dermed er det betydelig større sjanse for at det kan komme bjørneunger, for det er jo ikke påvist hunnbjørner i fylket før.

Bra, og ikke bra

Ann-Hege Lervåg

AMBIVALENT: Ann-Hege Lervåg.

Foto: Malvin Eriksen / NRK

Dersom denne binna får unger, er Nordland ett steg nærmere Stortingets ønske om to årlige ynglinger i fylket.

Men fredet rovvilt som gaupe og jerv tar allerede godt for seg av sauebesetningene i Saltdal.

Les også: Nesten 800 sau er forsvunnet

Så lederen for Rovviltnemnda i Nordland, Ann-Hege Lervåg, tar i mot denne nyheten med blandede følelser.

Kan slå seg ned i beiteområde

Det er jo positivt om en hunnbjørn kommer hit og får unger, ut fra Stortingets bestandsmål, sier Lervåg til NRK.

- På den andre siden har vi nye bjørneområder. Etablerer denne bjørnen seg utenfor et bjørneområde, vil den være i et beiteområde, og det vil ikke være veldig positivt. Da vil vi be om at den blir tatt ut, sier Ann-Hege Lervåg.

Mener bjørnetrykket er stort nok

Sauebøndene i Nordland har hele tiden sagt at det allerede er mer enn nok bjørn i Norge, selv om bestandsmålene ikke er nådd.

Med slik motstand, må denne hunnbjørnen trå varsomt, skal den ha noen framtid i fylket.

Sau drepen av bjørn i Jostedalen i 2006

DREPT AV BJØRN: Sau i Jostedalen i 2996.