NRK Meny
Normal

Fant salmonella i en ny storfebesetning

Etter at flere kalver døde av blodig diaré, er det påvist salmonella i to besetninger med melkekyr på Helgeland.

Ku i Tysvær

De to siste månedene er det påvist flere tilfeller av tarmbakterien salmonella hos storfe i Nordland. Illustrasjonsfoto.

Foto: Jostein Gjertsen / NRK

– Mattilsynet vil nå ta avføringsprøver fra hele besetningen og smittekontakter for å kartlegge smitteomfanget. Salmonellabakteriene fra utbruddet vil undersøkes videre med tanke på å finne smittekilden, opplyser, sier fagansvarlig Tormod Mørk ved Veterinærinstituttet.

Besetningene er middels store med båsfjøs – begge i Vefsn kommune. Kort tid før den positive prøven ble sendt til Veterinærinstituttet, hadde to kalver dødd etter alvorlig diaré.

Bakterien kan gi varig sykdom hos både dyr og mennesker, og besetningene vil nå bli pålagt restriksjoner.

Ikke farlig å drikke melk

Fagsjef Tormod Mørk i Veterinærinstituttet

Fagsjef Tormod Mørk i Veterinærinstituttet.

Foto: Eivind Røhne

– Det betyr at eieren ikke har lov å føre ut dyr ut og inn av besetningen før besetningene er fri for bakterier. Dyrene vil bli testet på nytt om en måned, opplyser Mørk.

Ifølge veterinæren er ikke salmonella er ikke spesielt farlig.

De aller fleste får diaré, men eldre mennesker, folk med svekket immunforsvar og barn kan bli alvorlige syke. Salmonella kan også føre til dødsfall, sier Mørk.

Det er ikke skadelig å drikke melk fra kyr som har fått påvist salmonella.

All melk som selges i Norge er pasteurisert, og under denne prosessen dør alle bakterier også salmonella, sier fagsjefen.

Kan gi varig sykdom

Også i juli ble bakterien påvist i Vefsn, da i en større løsdriftsbesetning. Salmonellabakteriene som ble funnet er av typen Salmonella Typhimurium, som er den vanligste som påvises hos dyr i Norge. Salmonella Typhimurium er også en vanlig årsak til salmonellainfeksjoner hos mennesker.

Skjer sjelden

Forekomsten av salmonellabakterier i Norge er svært lav.

– Norge, Sverige og Finland har verdens laveste forekomst av salmonella, både hos dyr og mennesker. Vi har bare noen få tilfeller i storfebesetninger hvert år, sier fagsjef Tormod Mørk ved Veterinærinstituttet.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.