Fant arsen, krom og bly i friluftsområde

Mistanke om miljøgifter gjør at Bodø kommune nå vil undersøke flere deponier i kommunen. I friluftsområdet Bestemorenga, viser prøvene blant annet funn av miljøgifter som arsen, krom og bly.

Bestemorenga i Bodø

FANT MILJØGIFTER: Fra ett av deponiene som ligger i friluftsområdet Bestemorenga, viser prøvene blant annet funn av miljøgifter som arsen, krom og bly.

Foto: Kari Skeie / NRK

– Vi har tatt prøver av sigevann fra flere deponier og fått en indikasjon. Nå vil vi se nærmere på tre deponier. Undersøkelsene starter til våren, sier byteknikksjef, Marvin Johansen i Bodø kommune til NRK.no.

Byteknikksjef, Marvin Johansen i Bodø kommune.

Byteknikksjef, Marvin Johansen i Bodø kommune.

Foto: Kari Skeie / NRK

Fra ett av deponiene som ligger i friluftsområdet Bestemorenga, viser prøvene blant annet funn av miljøgifter som arsen, krom og bly.

Om konsentrasjonene viser seg å være farlige, vil de videre undersøkelsene gi svar på.

– Svarene vil vi ha til sommeren, sier Johansen.

Mange er bekymret

Ifølge Johansen, som styrer den avdelinga i kommunen som tar seg av forurensingssaker, har de fått flere henvendelser fra innbyggere som er bekymra for hva flere av deponiene kan innholde.

Også miljøvernorgansisasjonen Neptune Network har kontakta kommunen.

Leder Frank Hugo Storelv har i flere måneder etterlyst at kommunen setter igang videre undersøkelser.

– Det er veldig bra at Bodø kommune endelig følger opp sin egen interne rapport fra i fjor sommer. Der viste prøvene helt klart at det er gjort funn av stoffer som er farlige for miljøet og for folks helse, sier Storelv.

Fra Kulturkvartalet i Bodø

Deponiene består blant annet av jordmasser som er henta fra ulike byggetomter.

Bedriften Alstad Maskin har blant annet lagret jordmasser fra tomta til det nye kulturhuset i Bodø på deponiet på Bestemorenga.

– Jeg er 100 prosent sikker på at vi ikke har lagra forurensa masse i dette deponiet, sier daglig leder Berit Sivertsen.

Prøvene ble tatt i sommer på initiativ av miljøvernsjef i Bodø kommune, Jan Wasmuth. Han understreker at prøvene er en del av en forundersøkelse og at resultatetenen ikke gir grunnlag for å trekke noen konklusjoner.

– Ingen grunn til alarm

Bestemorenga i Bodø

FANT MILJØGIFTER: Fra ett av deponiene som ligger i friluftsområdet Bestemorenga, viser prøvene blant annet funn av miljøgifter som arsen, krom og bly.

Foto: Kari Skeie / NRK

Frank Hugo Storelv i miljøvernorgansasjonen Neptune Network mener likevel at kommunen burde tatt tak i saken da analysene forelå. Det er ikke byteknikksjef, Johansen enig i:

– De foreløpige prøvene gir ingen grunn til å slå alarm. På grunn av bemanningssituasjonen har vi heller ikke hatt saksbehandlere til å jobbe med denne saka. Det løser seg derimot i februar når vi får på plass flere folk.