Mangler kontroll over politiattester blant barnevernsansatte

Hittil i år er det funnet 30 tilfeller der gyldig politiattest mangler hos ansatte på barnevernsinstitusjoner. – Skremmende at enkelte jobber årevis uten gyldig politiattest, sier politiet.

Yttrabekken ungdomssenter

Ansatte ved flere institusjoner mangler politiattest, blant annet ved Yttrabekken ungdomssenter.

Foto: Bufetat region Nord

Ifølge loven skal alle ansatte ved institusjoner i barnevernet levere gyldig politiattest, som ikke er eldre enn tre måneder, før det skrives arbeidskontrakt. Men nå viser tilsyn at det ikke alltid skjer.

Merete Troli

Avdelingsdirektør Merete Troli hos Fylkesmannen i Nordland

Foto: Fylkesmannen i Nordland / Fylkesmannen i Nordland

Hittil i år har Fylkesmannen i Nordland på tilsyn funnet ut at 30 ansatte ikke kunne dokumentere gyldig politiattest.

– Vi ser alvorlig på dette. Det kan medføre økt risiko for de ungdommene som bor på institusjonene, sier avdelingsdirektør, Merete Troli.

Hennes avdeling har så langt i år vært på tilsyn ved fem institusjoner. På tre av stedene fant de at det mangla politiattester. Det gjelder Yttrabekken Ungdomssenter i Mo i Rana, Sollia Barnesenter på Sortland og Røvika Ungdomssenter i Fauske kommune.

Sårbare barn og unge

Mangel på gyldig politiattest er et brudd på barnevernloven paragraf 6,10 og på politiregisterloven. Troli er overraska over det de fant.

– Dette er ofte sårbare barn og unge som trenger stabilitet. Og man ønsker ikke at noen med lovbrudd relatert til vold, narkotika eller seksualitet skal jobbe på disse plassene.

Fylkesmannen har gått tilbake og sjekka for hele perioden hver enkelt har vært ansatt, og det vanlige er at de finner større eller mindre avvik på alle institusjoner.

Troli understreker at det er arbeidsgiver og ikke den enkelte ansatte som har ansvaret for at rutinene er i orden og de følges. Den ansatte har likevel ansvar for å be om attest fra politiet.

Ikke første gang attester mangler

Ved Yttrabekken ungdomssenter har Fylkesmannen også tidligere gått gjennom alle politiattestene. En av de ansatte som ikke kunne vise til attest i 2004 hadde heller ikke attest i 2019. Og det tross for at institusjonen sa at de skulle følge dette opp.

Pål Christian Bergstrøm, direktør for Bufetat region nord

Direktør i Bufetat region nord, Pål-Christian Bergstrøm

Foto: Bufetat

NRK har vært i kontakt med Yttrabekken, som eies av Bufetat. De viser til regiondirektør i Bufetat, Pål Christian Bergstrøm. Han sier avvikene ved institusjonen i Rana nå er lukka. Fristen for Røvika og Sollia er ennå ikke gått ut.

Bergstrøm i Bufetat sier ingen skal begynne å jobbe med barn og unge uten at det er levert gyldig attest.

– Dette er alvorlige brudd. Det er veldig viktig for kvaliteten at det er trygge og gode voksne med plettfri vandel som jobber på våre institusjoner.

Rutinene for politiattester blir nå sjekka grundig.

– Vi er allerede i gang med å gå gjennom rutinene for dette på alle institusjonene i Nord-Norge.

Politiet: – Det er betenkelig

I 2018 sendte Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester ut 420 000 attester.

Det at betenkelig noen har jobba i årevis uten gyldig politiattest på en barnevernsinstitusjon, sier seksjonsleder Leif Sætrum.

Arbeidsgiver har lov til å søke om fornya vandelskontroll i de tilfellene hvor man har en mistanke om at noe har skjedd. Han oppfordrer arbeidsgivere ved institusjoner og foreninger der man jobber med sårbare individer om også å sjekke referanser.

– Når man skal jobbe med barn og ungdom, vil lovbrudd av seksuell karakter, vold, narkotika og grov vinningskriminalitet vises på attesten. Hvis man har kjørt for fort eller har gjort andre mindre lovbrudd, kommer ikke det med, forteller Sætrum.

Politiet har ifølge Sætrum to ukers behandlingstid på attester. Ved elektronisk søknad kan det gå fortere. I tilfeller der personer har saker i registeret som ikke er avgjort, må Politiet ta kontakt med distriktene som har den saka. Da kan det ta litt lengre tid å få skrevet ut en attest.