NRK Meny
Normal

Fant ingen skytevåpen

Kriminalteknikere har undersøkt leiligheten til den siktede 62-åringen etter drapet på Mo onsdag denne uken.

Video Politiet kommer inn med beslag fra drapsleilighet

Her ankommer kriminalteknikere fra politiet politihuset i Rana med beslaglagt materiale fra leiligheten hvor den drapssiktede 62-åringen bodde.

Leiligheten til den drapssiktede 62-åringen fra Mo i Rana er nå ferdig ransaket, og det er ikke funnet noen skytevåpen der.

Politiet har tatt beslag i en pc, to kniver og to brekkjern. Disse vil politiet analysere nærmere, skriver Salten politidistrikt i en pressemelding.

Sporene som kriminalteknikerne har funnet så langt stemmer godt overens med den øvrige informasjonen politiet har.

Mange vitneavhør

Det er gjort et stort antall vitneavhør, og flere avhør vil bli gjennomført i løpet av dagen. Det vil også bli gjort oppfølgingsavhør av noen av vitnene.

Siktede ville ikke la seg avhøre av politiet i Bodø i går, men nye forsøk på avhør vil gjøres i løpet av dagen i dag.

Politiet i Salten har fått tilgang til lydloggene både fra politiets operasjonssentral i Mosjøen og fra AMK-sentralen. Disse vil etter hvert bli gjennomgått, men i og med at det enda ikke er gjort, kan vi ikke gå ut med noen opplysninger derfra i denne omgang, opplyser politiet i Bodø.

Siktede befinner seg nå i Bodø fengsel. Han blir framstilt for varetektsfengsling lørdag.

Har funnet drapsvåpnet

Politiadvokat Øyvind Rengård

HAR TROLIG FUNNET DRAPSVÅPNET: Politiet fant to kniver i leiligheten til siktede, sier Øyvind Rengård.

Foto: Frank Nygård

Påtaleansvalig Øyvind Rengård ved Salten politidistrikt forteller til NRK at beslagene som er gjort høyst sannsynlig inneholder drapsvåpnet.

– Vi gjennomførte tekniske undersøkelser gjennom hele gårdagen og skal fortsette utover fredagen. Det vi så langt har gjort av beslag der, er blant annet en pc og to kniver. Det er grunn til å anta at en av disse knivene er drapsvåpnet, men vi kan ikke vite det med sikkerhet og derfor vil disse knivene undersøkes nærmere.

– Underveis i operasjonen som foregikk natt til torsdag ble det skutt inn tilsammen 13 tåregassgranater uten at gjerningsmannen kom ut av huset - hva tror dere er forklaringen på det?

– Det har ikke jeg noen god forklaring på. Det jeg kan si er at det har hengt igjen en del gass som har ført til at undersøkelsesarbeidet på åstedet har vært vanskelig, men ikke verre enn at vi fikk gjennomført arbeidet ved at vi luftet ut og brukte nødvendig utstyr, sier Rengård.

– Forsøkene på å få avhørt siktede i går lyktes ikke, hva skjer med mulige avhør i dag?

– Vi kommer til å gjøre nye forsøk på å få han avhørt i løpet av dagen i dag og grunnen til det er at vi svært gjerne vil høre hans versjon av det som skjedde, hvis det er mulig.

– Hvor lenge kommer etterforskningen til å pågå?

– Vi fortsetter etterforskningen her på Mo utover dagen og så vil nok de fleste av oss reise hjem til Bodø. Men ettersom det er Salten politidistrikt som har ansvaret for etterforskningen kommer vi til å fortsette derfra. Vi regner med å være ferdige her i løpet av dagen, men det er foreløpig for tidlig å si når huset og leiligheten kan bli frigjort.

– Vi føler nå at vi har skaffet og en nokså god oversikt over de faktiske forholdene rundt dette drapet, sier Rengård.

Skal møte beboerne på Hammeren

Svein Kolstad som er leder for psykisk helsevern i Rana kommune sier til NRK Nordland at det har kommet henvendelser fra beboere på Hammeren som gjør at det klokken 1600 i dag skal gjennomføres et møte med de som bor i nærheten av åstedet.

– Representanter fra kommunen og politiet skal delta på møtet og hensikten er å snakke om det som har skjedd. Det var en del folk i nærområdet som ble berørt på en veldig direkte måte, og når folk melder et behov for det, så ønsker vi å gi et tilbud til de som var spesielt berørt. Pressen kommer ikke til å være tilstede på møtet, sier Kolstad.

– Hvilke indikasjoner hadde dere i psykiatritjenesten i Rana på at siktede representerte en trussel?

- Vi har sagt ved flere anledninger at dette kom som et sjokk også på oss. Dette er en person som vi har kjent gjennom mange år. Han hadde selvsagt sine sider, men dette er en mann som vi har likt og satt pris på. Det som skjedde var svært overraskende. Vi har ikke hatt denne typer hendelser rundt ham så vidt jeg kjenner til. Og det var ikke knyttet rus den situasjonen som han havnet i, sier Kolstad.

Svein Kolstad

SKAL GRANSKE SEG SELV: Psykiatritjenesten i Rana kommune skal gå gjennom alle rutiner innenfor helsetjenesten i kommunen, sier Svein Kolstad.

Foto: Frank J. Nygård / NRK

Gransker seg selv

– Hva gjør dere med rutinene etter denne tragiske hendelsen?

– Vi må se på oss selv og være selvransakende i det som har skjedd. Jeg er spesielt glad for at fylkeslegen i Nordland har opprettet tilsynssak på hvordan de kommunale helsetjenestene har fungert i denne saken. En ting er at vi ser på oss selv og hva vi har gjort, en annen ting er er å få den beste eksterne bistand for å få gjort det.

– Er det ting dere ser som må tas umiddelbart?

– Vi har sett på en del av det vi har gjort og de tjenesteutøvere som har vært med i bildet og måten vi har agert på, og jeg kan ikke se at vi har gjort alvorlige feil, sier lederen for det psykiske helsevernet i Rana, Svein Kolstad.