– På en enkelt fisk ble det funnet 700 parasitter

Det er gjort funn av den fryktede lakseparasitten høyt oppe i Ranelva.

Lakseunger fra Ranelva infisert av gyrodactalus salaris

Lakseunger fra Ranelva infisert av parasitten gyrodactylus salaris. Allerede ved utgangen av september kan Ranevla bli rotenonbehandlet på nytt.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Det er samlet inn lakseunger ved åtte stasjoner langs Ranaelvas løp fra fjorden og opp til Reinforsen, og dette materialet er nå ferdig analysert av Veterinærinstituttet.

Det er funnet opp til 700 parasitter på en enkelt fisk, og det er store forskjeller mellom stasjonene.

– Det var klart høyest parasitttall høyt oppe i elva, og på dette grunnlaget konkluderer Veterinærinstituttet med at gyrosmitten etablerte seg først på den øverste delen av lakseførende strekning i Ranaelva. Således er det sannsynlig at smittekilden finnes høyt oppe i vassdraget, trolig ovenfor lakseførende strekning, sier veterinær Ivar Hellesnes i Mattilsynet.

Skal ta flere prøver

Laster kart, vennligst vent...

Det vil legges stor vekt på å ta nye prøver av røye og eventuell laksefisk ovenfor Reinforsen og i Langvatnet og få disse analysert, legger Hellesnes til.

– Hvilke konsekvenser vil det ha for arbeidet med å utrydde gyrodactylus salaris i Rana, om det viser seg at parasitten finnes over Reinforsen og eventuelt i Langvatnet?

– Det vil komplisere arbeidet veldig. Å behandle Ranelva med gift trenger ikke å bli så dyrt. Men om vi må behandle Langvatnet vil det bli svært kostbart.

Mens Mattilsynet nå venter på at nye prøvesvar skal avsløre smittekilden til gyroutbruddet, kan det bli aktuelt å sette i gang rotenonbehandling av Ranelva før smittekilden er funnet.

– Det vil kunne forebygge videre smitte, selv om vi ikke kjenner til kilden, sier Hellesnes.

Grønt lys for behandling

Tirsdag ble det kjent at Miljødirektoratet har gitt grønt lys til Fylkesmannen i Nordland til å forberede rotenonbehandling av Ranelva.

– Vi setter i gang tiltak slik at vi er klare til å starte behandling i løpet av få uker. Dosering av rotenon, utstyr og mannskap må planlegges, sier seksjonsleder Tore Vatne ved miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland til NRK.

Må behandles raskt

Seksjonsleder Tore Vatne i miljøvernavd, Fylkesmannen i Nordland

Seksjonsleder Tore Vatne i miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Nordland

Foto: Øystein Nygård / NRK

Mandag denne uken startet Mattilsynet analysen av 247 smålaks fra Røssåga i Nordland, etter funn av gyrodactylus salaris på laks i Ranelva. Konklusjonen var at gyrodactylus salaris ikke er påvist i prøver fra Røssåga.

Gladnyheten betyr at smitten foreløpig er isolert til Ranelva, men smittekilden er fortsatt ikke funnet.

– Det blir nå gjort nye undersøkelser for å lete etter smittekilder i området. Fortsatt mangler noen svar på prøver, men dette er et puslespill som nå settes sammen.

For å ta knekken på parasitten må man minske smittespredningen fort.

– Vi legger opp arbeidet slik at behandlingen kan skje ved utgangen av september. Det betyr mye å få vekk smitten, slik at ikke andre elver blir smittet, sier Vatne.

Ranelva og Røssåga ble i 2003 og 2004 behandlet med rotenon mot lakseparasitten, og i 2005 startet reetablering av laksebestandene. Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen må søke om tillatelse hos Miljødirektoratet før de kan starte behandlingen.

Rotenon er en kunstig fremstilt gift som brukes til å utrydde fisk i vassdrag som er angrepet av parasitten. Den dreper all fisk og alle andre gjellepustende skapninger som blir utsatt for gifta.