Hopp til innhold

Fant død spekkhoggerbaby i Lofoten

En av ungene i spekkhogger-flokken som ble fotografert i Lofoten tidligere denne måneden, overlevde ikke våren. Årsaken kan være miljøgifter, sier hvalforsker.

Død spekkhogger funnet i Lofoten

Dette synet møtte hvalforsker Heike Vester i Moskenes.

Foto: Heike Vester

I begynnelsen av mai kom en dyreflokk på hele 20 spekkhoggere inn i Djupfjorden i Lofoten, til stor glede for lokalbefolkningen. Blant dyrene var også flere unger.

Nå har én av ungene lidd en tragisk skjebne, forteller hvalforsker Heike Vester i forskningsorganisasjonen Ocean Sounds.

– Jeg fikk beskjed for to dager siden om at det var funnet en død spekkhogger ved Sakrisøya i Moskenes. Den har ikke ligget der lenge, maks en uke, sier Vester til NRK.

Hun forteller at ungen bare rakk å bli 2–3 måneder gammel.

– Når de blir født, er de mellom 1,80 og 2 meter lange. Denne hadde bare rukket å bli 2,5 meter, sier hun.

Spekkhoggere i Lofoten

Her er et av bildene som ble tatt av flokken i begynnelsen av mai. To av individene på bildet er unger. Om en av disse er individet som nå er funnet død, vites ikke.

Foto: Oona Torgersen

Usikker på årsaken

Noe av det som fikk hvalforskeren til å stusse over funnet, var at kalven hadde et stort hull ved siden av kjeven på venstre side av hodet.

– Det kan tyde på at den har kollidert med en båt, eller at noen har skutt mot den. Jeg håper selvsagt at det ikke er tilfellet, sier Vester, som foreløpig ikke har noe klart svar på hvorfor den døde.

– Det kan være at skaden har oppstått post mortem. Kalven så hverken syk eller tynn ut, så det er et lite mysterium hvordan skaden har oppstått, fortsetter Vester.

Død spekkhogger i Lofoten

Spekkhoggeren hadde tydelige skader i kjeven.

Foto: Heike Vester

Høy dødelighet

Vester og hennes forskerkolleger har derfor tatt prøver fra hvalen for å se om de kan finne en naturlig dødsårsak.

– Fra andre deler av verden vet vi at så mange som 50 prosent av kalvene dør i løpet av det første året. Det er urovekkende, sier hun.

Årsaken til dette har ikke forskerne funnet noe klart svar på, men Vester peker blant annet på problematikken knyttet til miljøgifter som én mulig årsak.

– Giftstoffer i miljøet akkumuleres oppover i næringskjeden. Spekkhogger som topp-predator kan derfor, over årenes løp, få i seg betydelige mengder. Miljøgiftene binder seg til fett, og når en hunn er gravid, dannes spekket til morsmelk.

– En nyfødt kalv trenger tid for å få bygget opp immunforsvaret sitt, og er derfor særlig utsatt for å få i seg høye konsentrasjoner av miljøgifter gjennom morsmelken. Konsekvensene kan bli fatale.

Heike Vester, biolog and whale researcher,

Hvalforsker Heike Vester fra Lofoten har studert spekkhoggere og deres adferd siden 2003.

Foto: Johanna Hanno / / Greenpeace

– Alle har et ansvar

Det er ikke bare spekkhoggere som er utsatt for gifter i miljøet. Også mindre arter, som torsk, får i seg såkalte dioksiner og dioksinlignende PCB.

NIFES har derfor tidligere gått ut og advart mot at nivåer av miljøgifter og tungmetaller i torsk som er fisket langs kysten ligger tett opp mot grenseverdiene for hva som er tillatt for lovlig omsetning.

Hvalforsker Heike Vester mener alle har et ansvar for å redusere mengden miljøgifter i naturen.

– Våre handlinger får store konsekvenser for dyrelivet. Vi må bli flinkere til å resirkulere og fortsette å jobbe mot et utslippsfritt samfunn. Særlig oljeindustrien må jobbe for å redusere utslippene sine, mener Vester.

Video Spekkhugger i fjærsteinene

Det er ikke første gang en spekkhoggerbaby dør i Lofoten. 2. juledag i 2011 måtte dette individet bøte med livet i fjærsteinene i Lofoten.