Fant beinrester - politiet har sperret av området

Under gravearbeid i Rognan dukket det opp beinrester under et betongdekke som tyskerne la under krigen.

Fant beinrester på Rognan

I Regimentgata bygde tyskerne taksebane for flyplassen på Rognan under krigen. Det var her beinrestene ble funnet i dag.

Foto: Sverre Breivik / Saltenposten

Det var i forbindelse med graving for vann og avløp at entreprenøren P.K. Strøm kom over beinrestene og Saltdal kommune ble umiddelbart varslet om funnet torsdag ettermiddag, skriver Saltenposten.

– Vi varslet politiet med en gang og de kom og sperret av området, sier oppsynsmann Tore Roterud i Saltdal kommune til NRK.no.

Han forteller at det foreløpig er usikkert hvorvidt beinrestene stammer fra et menneske.

– Men de må stamme fra før 1945. Beinrestene ble funnet under restene av en gammel flystripe som tyskerne støpte under krigen, forteller han.

– Så hvis dette skulle være en kriminalsak, så vil den uansett være foreldet, fortsetter Roterud.

Får bistand fra spesialister

Politiet håper på å få kriminalteknikere til Rognan i løpet av fredag for å kunne si hva beinrestene er.

– Vi har bedt om bistand fra spesialister på dette feltet, og håper det skjer i løpet av dagen, mens det ennå er lyst, sier lensmann Jim Bjørnstrøm til Saltenposten.

– Plass med historiske røtter

Lensmannen mener restene minst må stamme fra krigens dager.

– Det er en plass med historiske røtter. Det har vært både militær- og krigsaktivitet der. Dette kan være ting som stammer tilbake i tid. Det lå under et massivt veidekke av betong. Det gjør at vi tenker dette er veldig gammelt, sier han til NRK.

– Vi har bare sikret området og vet ikke hva det er. Vi venter på at de med kompetanse kommer og sperrer av området ordentlig og gjør sine undersøkelser. Vi håper svaret på analysene kommer så snart som mulig.