800 år gamle torskebein i London avslører opprinnelsen til global handel med fisk

Torsk fra Nord-Norge berget sultne londonere i middelalderen, viser analyse av 3000 fiskebein.

Britiske arkeologer har analysert data fra nesten 3000 torskebein funnet i 95 forskjellige utgravninger i og rundt London. I dag ble analysen presentert i tidsskriftet Antiquity.

Forskningen, som er ledet av arkeologer fra UCL, Cambridge og UCLan, gir en ny innsikt i middelalderens handel med fisk og globaliseringen av Londons matforsyning, skriver tidsskriftet.

Torsk fra Nord-Norge

Under studiene av fiskebein fra middelalderen gjorde forskerne et interessant funn. Mens bein som var eldre enn 800 år, utelukkende var lokale, dukket det opp en «ny» type fiskebein på begynnelsen av 1200-tallet. Denne plutselige endringen mener forskerne indikerer starten på en storstilt fiskeimport, som man mener kom fra Nord-Norge.

– Forandringen er bemerkelsesverdig. Vi hadde forventet en gradvis økning i importen, i takt med at innbyggertallet i London firedoblet seg fra 1100-tallet til 1300-tallet. Men dette er er noe helt annet. Vi ser at restene fra lokalt fanget fisk faller umiddelbart når importen starter på tidlig 1200-tall, sier hovedforfatter, professor David Orton ved UCL Institute of Archaeology til tidsskiftet.

Handelsvare i 1000 år

I mer enn 1000 år har norks torsk vært en viktig norsk handelsvare. Allerede på 1300-tallet sto tørrfisk fra Nord-Norge og i hovedsak Lofoten for 80 prosent av hele den norske eksportverdien. Hvert år på denne tiden ble det eksportert 3000 tonn tørrfisk.

Lofotfisket

Det var først og fremst tørrfisken nordfra som gjorde Bergen til et av de største handelssentrene i Nord-Europa. Byggingen av Nidarosdomen skjedde ved hjelp av inntekter fra salg av tørrfisk fra Lofoten. Alt tyder på at tørrfiskproduksjonen i senmiddelalderen representerte enorme verdier.

Det finnes beregninger som viser at den samlede tørrfiskproduksjon i Nord-Norge i verdi kan ha vært det tredobbelte av Norges samlede statsinntekter.

Fikk konsekvenser for lokale fiskere

Mens Norge fikk inntekter fra fisken, gikk det trolig verre med de lokale fiskerne i datidens England.

– Hvor store konsekvensene ble for den lokale fiskeindustrien, er for tidlig å si noe sikkert om. Vi vet mer når vi får studert bein fra andre fiskearter og andre byer vi kan ikke være sikker. Men vi tror starten på denne langtrekkende handelen indikerer endringer i tilbud og etterspørsel, sier professoren.

– Fra Nord-Norge

Pprofessor og medforfatter James Barrett fra Unioversitetet i Cambridge, sier det er sannsynlig at fiskebeinene og rygghvirvelene som er analysert stammer fra Nord-Norge.

– Denne oppdagelsen viser oss at lokale fiskere ikke lenger kunne holde tritt med etterspørselen på fisk. Løsningen ble å importere fisk. Denne form for handel gjorde verden til et mindre sted – i århundret før spredningen av Svartedauden, sier han til Antiquity.

Forskningen viser nemlig en midlertidig nedgang i fiskeimporten på slutten av 1300-tallet – som kan reflektere Svartedaudens innvirkning på europeisk handel.

På 1400-tallet øker importen igjen, men denne gangen skyldes økningen inntoget av torsk fra Newfoundland på europeiske markeder .