Fant 20 kubikk med søppel i Norges «mest uberørte villmark»

Det reker i land mye søppel langs strandlinjen i Lomsdal-Visten nasjonalpark. Søppelet kommer fra oppdrettsnæringen i området, som nå har fått en advarsel fra Fiskeridirektoratet.

Opprydding i Lomsdal-Visten nasjonalpark

20 kubikk med søppel ble funnet under en opprydningsaksjon i Lomsdal-Visten nasjonalpark i helga.

Foto: Carl Nordberg

Statens naturoppsyn og Statskog fjelltjenesten har ryddet strandlinjer i fjordene i Lomsdal-Visten nasjonalpark på Helgeland. Størstedelen av søppelet stammer fra skjell- og lakseoppdrettsnæringa.

Nasjonalparkforvalter Torhild Lamo har nå fått nok av oppdrettsnæringens forsøpling av strendene i Velfjorden i Brønnøy.

– Strandlinjen er fylt opp av store plastdunker, tau, blåser og merderinger som oppdrettsnæringen bruker for å gå langs merdene, sier Lamo.

Nasjonalparken, som ble opprettet i 2009, ligger i Brønnøy, Vevelstad, Vefsn og Grane kommuner i Nordland, og går for å være blant den mest uberørte villmarken som finnes i Norge.

Opprydding i Lomsdal-Visten nasjonalpark

Lomsdal-Visten nasjonalpark, som ble opprettet i 2009, ligger i Brønnøy, Vevelstad, Vefsn og Grane kommuner i Nordland, og går for å være blant den mest uberørte villmarken som finnes i Norge.

Foto: Carl Nordberg

– Da er det ekstra trist når folk som oppsøker en nasjonalpark finner masse søppel. I enkelte bukter og viker ligger det så mye skrot at folk kvier seg for å gå i land. Noen steder ligger søppelet ganske langt opp på land. Det ser veldig stygt ut. Slik skal det ikke se ut noen steder langs kysten, og selvsagt ikke i en nasjonalpark.

Plastdunker og merder

Plastdunkene var ikke merket, så hvem de tilhører kan være vanskelig å slå fast.

Men vi tror taustumpene og plastdunkene med maursyre kommer fra skjelloppdrett.

Hun konstaterer at næringen ikke er særlig flinke til å rydde opp etter seg.

– Lenger sør – i Flatanger – har oppdretsnæringen gått sammen og tatt et ansvar for søppelrydding i strandsonen. Det hadde vi ønsket at næringen i Brønnøy også kunne gjøre. Vi har ryddet det som befant seg i nasjonalparken, men vi ser mye slikt søppel utenfor parken også.

Fikk advarsel

Opprydding i Lomsdal-Visten nasjonalpark

Nasjonalparkforvalter Torhild Lamo i Lomsdal Visten nasjonalpark konstaterer at næringen ikke er særlig flinke til å rydde opp etter seg.

Foto: Carl Nordberg

Oppdrettsnæringen har nå fått en advarsel fra Fiskeridirektoratet.

Forsker Håvard Åkerøy i Norgesskjell legger seg flat og forteller at de jobber med å plukke søppel i området rundt oppdrettsanlegget.

– Vi ble gjort oppmerksom på problemet i slutten av forrige uke, og vi har kjørt rundt og ryddet. Det er ikke tvil om at noe av søppelet de har funnet stammer fra våre blåskjellanlegg. Det beklager vi sterkt.

Åkerøy håper at ny teknologi skal gjøre anlegget mer miljøvennlig.

– Vi innfører nå rutiner hvor vi jevnlig besøker disse områdene for å rydde. I tillegg går vi over til en annen type oppdrift som er festet på en annen måte og dermed ikke løsner når det er uvær, sier han.

Opprydding i Lomsdal-Visten nasjonalpark

Statens naturoppsyn og Statskog fjelltjenesten har ryddet strandlinjer i fjordene i Lomsdal-Visten nasjonalpark på Helgeland.

Foto: Carl Nordberg