Hopp til innhold

Falleferdig rullebane i Bodø skal «limes» sammen

Flere ganger om dagen saumfares den 60 år gamle rullebanen i Bodø for å finne og fjerne steiner og betongbiter. Nå har Forsvaret endelig funnet løsningen på steinsprang ved Norges sjette største flyplass.

Rullebanen i Bodø rene lappeteppet

SKADET RULLEBANE: Prosjektleder John Eivind Skogøy viser fram en typisk hjørneskade på betongdekket. - Her er det foretatt reparasjoner i flere omganger, sier han.

130 millioner kroner er planlagt brukt på å legge et såkalt «epoxy-dekke» over den gamle rullebanen av betong. Epoxy-dekket består at lim iblandet masse.

I lang tid har rullebanen i Bodø slitt med at løse deler fra de 60 år gamle betongplatene skaper problemer for flytrafikken.

– Det er flere årsaker til at betongdekket knekker. Skadene oppstår av bevegelser i grunnen som gjør at betongplatene rører på seg. Hvert år oppstår det også frost- og tineskader, sier prosjektleder John Eivind Skogøy i Forsvarsbygg til NRK.no.

Epoxy-dekket vil forsegle betongen ovenfra slik at tilførselen av vann stoppes.

– Kan suges inn i motoren

Rullebanen i Bodø

Rullebanedekket ved Bodø lufthavn slipper steiner og betongbiter enkelte steder, på grunn av forvitringa.

Foto: NRK

Forvitringa på betongdekket gjør at banen slipper steiner og betongbiter, og Luftfartstilsynet ser alvorlig på situasjonen.

– Betongbitene utgjør en fare fordi de kan suges inn i motoren eller kastes opp i luften, og da kan de komme til å skade flykroppen, har flyteknisk inspektør Peder Bjørneset i Luftfartstilsynet tidligere uttalt til NRK.no.

Luftvingsjef Bård Reidar Solheim sier det ligger mye arbeid for å trygge sikkerheten på rullebanen.

– Det er trygt å fly, men rullebanen er svært slitt og trenger sårt renovering og oppussing, og det haster å få et nytt dekke på plass, sier Solheim.

Han håper at prosessen med det nye epoxy-belegget kan gå fort.

– Blir det verre kan vi måtte stenge rullebanen, og det vil få store konsekvenser, sier han til NRK.no.

Reparert 750 ganger

Når passasjerflyene lander på Bodø lufthavn, gjør de det på ei flystripe av betong fra 1950-tallet. I 2011 gjennomførte Luftfartstilsynet en inspeksjon av rullebanen. Kontrollen avdekket en rekke alvorlige brudd på sikkerhetskravene.

Luftving Bård Reidar Solheim ved 132 luftving

Luftving Bård Reidar Solheim ved 132 luftving

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Bare i fjor ble dekket i Bodø reparert 750 ganger. Siden 2004 har det kostet en halv milliard å holde rullebanen på Norges sjette største flyplass i live.

Nå skal altså hele den tre kilometer flystripa dekkes til med epoxy-belegg fra Tyskland.

Holder i ti år

Rullebanen i Bodø blir den første i landet som blir heldekket av dette belegget.

– Vi får et dekke som har god friksjon og som gjør at betongen kan bestå i minst ti år framover, sier prosjektleder John Eivind Skogøy i Forsvarsbygg.

– Hvorfor ikke reasfaltere rullebanen?

– Forsvaret, Avinor og Bodø kommune har alle vært involvert i denne prosessen. Epoxyen er ifølge Forsvarsbygg allerede testet på Værnes, Flesland og Evenes Lufthavn, med gode resultater. I tillegg er denne den minst tidkrevende og rimeligste løsningen, sier Skogøy.

Det er Forsvarsbygg som anbefaler denne løsningen til Forsvarsdepartementet.

Må godkjennes av Stortinget

Nå er det opptil Stortinget å godkjenne at Bodø lufthavn «limes» sammen. Målet er å kunne starte arbeidet allerede til neste år.

Utbedringen av rullebanen i Bodø kan passere 100 millioner kroner.
Det betyr i såfall at prosjektet må behandles i Stortinget i løpet av neste år. 
Imens finner Forsvaret løse deler på rullebanen hver eneste dag:

Utbedring av rullebanen ved Bodø lufthavn kan koste 100 millioner

Avinor har vært skeptisk til om et hardt vintervedlikehold av rullebanen ville kunne ødelegge epoxy-dekket, men har trukket sine innsigelser.

– Vi var i utgangspunktet tvilende til om dekket ville tåle intensiv snørydding av rullebanen, men vi har fått gode referanser fra andre flyplasser der dette er prøvd ut, sier prosjektleder Jørn Stave i Avinor til NRK.no

Hver dag plukkes det biter med stein fra rullebanen i Bodø. Nå frykter man at betongbiter fra rullebanen skal havne inn i en flymotor.

Rullebanen i Bodø er i dårlig forfatning