Falleferdig kai kan gå utover arbeidsplasser

36 kommuner i Norge har søkt Staten om tilskudd til utbygging av havneanlegg. Nå må de skrinlegge sine planer etter at regjeringa strøk tilskuddsordninga fra statsbudsjettet. På Skutvik i Hamarøy betyr det at de må leve med ei falleferdig kai.

Kaia i Skutvika

VÆRBITT: 80 år med vær og vind har satt sine spor på havna i Skutvik.

Foto: LARS-BJØRN MARTINSEN / NRK

Det blåser og regner godt på havna i Skutvik og den gamle kaia er preget av 80 år med vær og vind og båter som har lagt til.

– Hele kaia er krokete. Det ser man jo på plankene også. Det er et resultat av

Eyolf Apold

Lederen for interesseforeningen i Skutvik tror den dårlig stilte havna kan få konsekvenser for hele området.

Foto: LARS-BJØRN MARTINSEN / NRK

belastningen fra båtene som kommer inn, forteller, Eyolf Apold, som er leder i Skutvik interesseforening.

Og kaia er svært viktig for Skutvik i Hamarøy. Både som hurtigbåtanløp og fordi lakseslakteriet er avhengig av den for sin produksjon.

Kommunen har søkt om tilskudd fra Staten til ny kai og dypere havn, forteller påtroppende ordfører i Hamarøy.

– Vi har en slakteri der som er avhengig av en utbygging av havneområdet. Det er veldig viktig for å få utvikla næringa i dette området, sier Jan-Folke Sandnes.

Har fått sterke reaksjoner fra nord

Men etter at regjeringa strøk tilskuddsordninga fra statsbudsjettet er utbygginga usikker.

Det har vært Kystverket som har fordelt pengene som årlig har vært gitt til utbygging og vedlikehold av havner- og kaianlegg. 36 kommuner har søknader inne om tilskudd, men nå er kassen tom og det ingen penger å søke om.

Kystverket

Ole Osland i Kystverket mener endringene i budsjettet rammer fiskerinæringa i nord.

Foto: LARS-BJØRN MARTINSEN / NRK

– Det har vært sterke reaksjoner på det særlig fra Nord-Norge. Endringene rammer fiskerinæringa og kommunene ganske tungt. Og det er ingen tvil om at dette er en ordning som kommer til å bli savna, sier avdelingssjef i Kystverket, Ole Osland.

Kystverket har hatt 60 millioner til disposisjon i året.

– Vi kan miste arbeidsplasser

Lederen for Skutvik interesseforening er bekymret for fremtiden.

– Dette gjør jo at vi blir satt langt tilbake i tid. Og hvis slakteriet forsvinner mister vi flere arbeidsplasser. Dette gjelder ikke bare Skutvika, men vil påvirke hele infrastrukturen i området. Hele Hamarøya bruker hurtigbåten for å komme seg til byen, sier Eyolf Apold til NRK.

Men påtroppende ordfører, Jan-Folke Sandnes setter sin lit til at regjeringa vil komme

Jan-Folke Sandnes

Påtroppende ordfører i Hamarøy håper regjeringen vil gi penger til utbygging av havna.

Foto: LARS-BJØRN MARTINSEN / NRK

med penger likevel.

– Neste år skal de jobbe med en ny finanserings plan for fiskerihavn. Det vi vet er at det jobbes med saken. Nå må vi bare være på hugget å komme med innspill til prossessen.

Viktig at fiskerihavnene er i god stand

Statssekretær i samferdselsdepartementet, Reynir Johannesson, kan ikke love når Skutvik kan få ny havn. Men neste år har de mer penger å rutte med.

Reynir Johannesson
Foto: OLAV HEGGØ/ FOTOVISJON

– Det skal bevilges 134 millioner kroner til fiskerihavner neste år , hvis dette budsjettet blir vedtatt. Det er veldig viktig at fiskerihavnene er i god stand i Norge, det er en næring som vi ønsker å satse på.

– Når kan Skutvik få ny havn?

– Det kan jeg dessverre ikke svare på nå.

Skutvik
Foto: LARS-BJØRN MARTINSEN / NRK