Hopp til innhold

Fagsjef sier hun ble bedt om å si opp etter e-post til Helsetilsynet

Fagsjef ved Helgelandssykehuset Ida Bukholm sier ledelsen har bedt henne om å si opp jobben sin. Bakgrunnen skal ha vært en e-post hun skrev til Helsetilsynet.

Ida Bukholm, fagsjef ved Helgelandssykehuset.

I forbindelse med et tilsyn av kreftkirurgien i Sandnessjøen skal fagsjef Ida Bukholm ha sendt en e-post som har skapt reaksjoner.

Foto: Vidar Sandnes/Dagens Medisin

Uroen ved Helgelandssykehuset vil visst ingen ende ta.

Kampen om hvor fremtidens sykehus skal ligge, har ført til splittelse i regionen .

Nå sier fagsjef Ida Bukholm at hun ble bedt om å si opp jobben under et møte med ledelsen denne uka.

Det godtok hun under én viktig forutsetning, sier hun.

– Ledelsen må si helt tydelig i fra om at det var de som ba meg om det. Jeg mener ikke jeg har gjort noe galt, men ledelsen har selvfølgelig full råderett til å gjøre sin egen vurdering, sier Bukholm til NRK.

Helgelandssykehuset har ikke ønsket å kommentere detaljene i oppsigelsen. I så fall vil Bukholm vurdere å trekke oppsigelsen. Se svaret til Helgelandssykehuset nederst i saken.

Det var Rana Blad og Helgelands Blad som først omtalte saken.

Bakgrunnen skal være en e-post hun sendte til Helsetilsynet 16. september.

E-posten handlet om kreftkirurgien og antall utførte operasjoner i Sandnessjøen.

Ifølge Helgelands Blad kom hun også med udokumenterte påstander om kvalifikasjoner til ansatte .

– Hva var det i denne e-posten som kan ha blitt oppfattet som eksplosivt?

– Det er det jeg ikke forstår. Jeg har også fått en bekreftelse fra Helsetilsynet om at eposten var relevant for det de undersøker.

Helgelandssykehuset, sykehus i Mo i Rana.

Debatten om tarmkirurgitilbudet har skapt dyp splittelse i regionen. – Sakens omfang har skapt utrygghet i befolkningen, konkluderte administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae i et styremøte i høst. Her ser vi sykehuset i Mo i Rana.

Foto: Helgelandssykehuset HF

Omstridt fagområde

Tilsynssaken som Bukholm viser til, er Helsetilsynets gjennomgang av kreftkirurgitilbudet i Sandnessjøen.

I oktober ble tarmkreftkirurgien ved sykehuset i Sandnessjøen stengt for andre gang i år.

Bakgrunnen var en ekstern rapport som pekte på avvik ved operasjonene i Sandnessjøen.

Rapporten var bestilt etter at sykehuset kom dårlig ut på en dødelighetsstatistikk fra Kreftregisteret. Det var denne statistikken som førte til den første nedstengningen i januar .

Fagmiljøet i Sandnessjøen var svært kritisk til nedstengningen.

– Dette går hardt ut over vår faglige integritet. Det sender et signal til befolkningen om at vi ikke er gode nok, sa lege Ingeborg Steinholt.

Kreftregisteret mente tallene var så små at de ikke nødvendigvis sa noe om kvaliteten . Det var uansett viktig at de ble undersøkt. Det ble også gjort.

Helsetilsynet jobber fortsatt med sin egen gjennomgang.

Det var altså i den forbindelse Bukholm sendte inn informasjon hun mente kunne være relevant. Men ledelsen skal ikke ha blitt satt på kopi, noe Bukholm sier ledelsen har reagert på.

Helseansatte har forøvrig ikke plikt til å melde til ledelsen om denne type informasjon til Helsetilsynet.

Helgelandssykehuset: – Vil ikke kommentere påstanden

Helgelandssykehuset, som har bekreftet at Bukholm har sagt opp til flere medier, sier følgende til NRK:

– Ut over det som er sagt, ønsker vi ikke å kommentere saken ytterligere. Dette er en personalsak, og de kommenterer vi ikke i media, opplyser medievakt Jan-Eirik Vestnes.

Helgelandssykehuset ville heller ikke kommentere påstanden fra Bukholm om forutsetningene for at hun sa opp, eller at hun nå vurderer om oppsigelsen er å anse som ugyldig.