Fagmiljøet: – Må ta ut de svakere dyrene for å få en sunn elgbestand

Etter dyretragedien i Hattfjelldal hvor flere titalls elg er funnet døde, mener fagmiljøet at de private grunneierne må ta ansvar og skyte langt flere elgkalver.

elg_hattfjell

Kåre Hattfjelldal mener årsaken til at populasjonen har blitt så stor er at det felles for lite kalv. Konsekvensen blir trengsel om mat.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Den lokale kjentmannen Kåre Hattfjelldal mener at så mye som 100 elg kan ha mistet livet i løpet av sist vinter i Hattfjelldal. Da Mattilsynet var ute i skogområdet, fant de flere dyr som var tydelig avmagrede og sier til NRK at de ikke har sett lignende.

Anbefalingen fra fagmiljøene er at 3–4 av 10 elger som felles, bør være kalver, et syn som deles av både Miljødirektoratet, Skogbrukssjefen og Hattfjelldal.

Statistikken viser at de private de siste ti årene ikke har felt mer enn én kalv av ti dyr. Det synes skogbrukssjefen i Hattfjelldal, Jan Inge Helmersen, er problematisk.

– Jeg ønsker at vi får til ei forvaltning hvor man oppnår hovedmålsettinga; at det skal være en sunn og produktiv elgbestand i kommunen. Da tror jeg nok man må ta ut de svakeste dyrene og. Da bør man skyte mer kalv enn man har gjort så langt i Hattfjelldal, mener Helmersen.

Problemet er en altfor stor elgstamme på et altfor lite område, hvor grunneiere og Statskog ikke greier å bli enige om sammenslåing av områder for å kunne drive jakt.

Område 0= Statskog Nord, 1= Statskog Sør, 2= Krutfjell viltområde, 3= Hattfjelldal Viltområde, 4= Susendal/Ørjedal viltområde.

– Uttaket av dyr er altfor lavt

Kåre Hattfjelldal har funnet nærmere 40 døde elg, men tror mørketallene tilsier at så mye som hundre dyr kan ligge rundt omkring i skogene i hjemkommunen.

Han har fulgt med på elgbestanden i området i en årrekke, og er enig med skogbrukssjefen i at det felles for lite kalv til å holde elgstammen nede.

– Uttaket av elg har vært altfor lavt siden 2013. Det er en skjevhet i uttaket, uttaket på kalv skulle ha vært økt på et tidligere tidspunkt, mener Hattfjelldal.

Han mener at andelen felte kalv har blitt bedre de siste årene, men at det ikke er nok. Og det er ifølge Hattfjelldal først og fremst i de private områdene uttaket må bli høyere.

Mener partene bør komme til enighet

Norges Jeger- og fiskeforbund krever strakstiltak fra forvaltningsmyndighetene, mens Miljødirektoratet sier at konflikten er noe som kan og bør løses lokalt, og at det i utgangspunktet ikke er en sak de kommer til å befatte seg med.

– Vi mener at ansvaret i denne saken ligger på partenes manglende vilje til å finne en felles løsning, og dermed ikke at vår involvering har forsterket problemet, sier Lund.

Tidligere har kommunen kunne brukt en lovparagraf for å tvangssammenslå statlig og kommunal grunn. Dette ville ikke Statskog og Miljødirektoratet ha noe mer av, fordi de mente at paragrafen var utgått.

Det har så langt ikke lyktes NRK å få en kommentar fra de lokale grunneierne i området.

Laster kart, vennligst vent...

KOMMUNE PÅ HELGELAND: Hattfjelldal ligger helt sørøst i Nordland fylke.

SULTET I HJEL: Kjentmann Kåre Hattfjelldal viser fram et elgkadaver i Hattfjelldal.