NRK Meny

Færre sauer angripes av bjørn

Flere bjørner er skutt i Nordland det siste året, det gir sauebønder tro på at flere sauer får gå i fred under årets beitesesong.

Bjørn spiser sau i Susendal i Nordland. Brunbjørn

Bare tre ganger i år har bjørn angrepet sau i Nordland.

Foto: Einar O. Båfjelldal / NRK

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Det siste året har fem hannbjørner i Grane og Hattfjelldal kommune blitt skutt, og så langt i år er det bare tre registrerte bjørneangrep på sau i Nordland.

Vegard Pedersen, Statens naturoppsyn

Rovviltansvarlig Vegard Pedersen ser positivt på årets beitesesong.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Det gir rovviltansvarlig i Statens Naturoppsyn i Nordland håp om at årets sesong skal bli en positiv opplevelse.

– Inntrykket er at det har vært en rolig start på sommeren. Vi hadde flere tap til bjørn i opptil flere kommuner på samme tid i fjor, men så langt ser det bra ut, sier rovviltansvarlig, Vegard Pedersen.

Mange dyr skutt i Sverige

På den svenske siden av riksgrensa har det blir skutt en betydelig andel bjørner i år. Det gjør at færre bjørner streifer over til norsk side og forsyner seg av de nordlandske sauene.

Nordland er i stor grad påvirket av bjørnebestanden i Sverige. Det er der vi har de reproduktive bestandene. I en radius av en to-tre mil fra riksgrensa er det skutt ni bjørner i vår. Når det skytes bjørn såpass nært den norske grensa er det færre dyr som kommer inn til Nordland, sier han.

For tidlig å si noe

Selv om det er godt nytt for sauebøndene i Nordland at bjørnene ikke angriper sau like hyppig som tidligere, mener sauenæringen at man må vente til måneden er over før man vet hvordan sesongen kommer til å gå.

– Bjørnen tar ganske mye når den først er i et område. Ofte lar den sauen ligge igjen levende etter å ha forsynt seg, sier leder i Nordland Sau og Geit, Ann Guro Hansen.

Nå håper hun det som er gjort på svensk side av grensen kan gi en bedre høst for sauebøndene i Nordland.

Vi ser at de på svensk side får ta ut bjørn som er i områdene den gjør skade. Jeg håper vi får merke noe bedring på grunn av det.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.