Færre sauer angripes av bjørn

Flere bjørner er skutt i Nordland det siste året, det gir sauebønder tro på at flere sauer får gå i fred under årets beitesesong.

Bjørn spiser sau i Susendal i Nordland. Brunbjørn

Bare tre ganger i år har bjørn angrepet sau i Nordland.

Foto: Einar O. Båfjelldal / NRK

Det siste året har fem hannbjørner i Grane og Hattfjelldal kommune blitt skutt, og så langt i år er det bare tre registrerte bjørneangrep på sau i Nordland.

Vegard Pedersen, Statens naturoppsyn

Rovviltansvarlig Vegard Pedersen ser positivt på årets beitesesong.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Det gir rovviltansvarlig i Statens Naturoppsyn i Nordland håp om at årets sesong skal bli en positiv opplevelse.

– Inntrykket er at det har vært en rolig start på sommeren. Vi hadde flere tap til bjørn i opptil flere kommuner på samme tid i fjor, men så langt ser det bra ut, sier rovviltansvarlig, Vegard Pedersen.

Mange dyr skutt i Sverige

På den svenske siden av riksgrensa har det blir skutt en betydelig andel bjørner i år. Det gjør at færre bjørner streifer over til norsk side og forsyner seg av de nordlandske sauene.

Nordland er i stor grad påvirket av bjørnebestanden i Sverige. Det er der vi har de reproduktive bestandene. I en radius av en to-tre mil fra riksgrensa er det skutt ni bjørner i vår. Når det skytes bjørn såpass nært den norske grensa er det færre dyr som kommer inn til Nordland, sier han.

For tidlig å si noe

Selv om det er godt nytt for sauebøndene i Nordland at bjørnene ikke angriper sau like hyppig som tidligere, mener sauenæringen at man må vente til måneden er over før man vet hvordan sesongen kommer til å gå.

– Bjørnen tar ganske mye når den først er i et område. Ofte lar den sauen ligge igjen levende etter å ha forsynt seg, sier leder i Nordland Sau og Geit, Ann Guro Hansen.

Nå håper hun det som er gjort på svensk side av grensen kan gi en bedre høst for sauebøndene i Nordland.

Vi ser at de på svensk side får ta ut bjørn som er i områdene den gjør skade. Jeg håper vi får merke noe bedring på grunn av det.