Færre fristbrudd i barnevernet i Nordland

Barnevernet i Nordland er raskere til å undersøke saker tidligere, men ennå brytes tidsfristen som er satt i nesten hver tredje sak.

Barnevern

Barnevernet i Nordland bryter fristen for å undersøke saker mindre enn før, men fortsatt mener fylkesmannen at kommunene må bli flinkere.

Foto: www.colorbox.com

– Utviklinga går rette veien, men vi er ikke fornøyd med at altfor mange barn som trenger hjelp må vente for lenge, sier avdelingsdirektør hos Fylkesmannen, Anna Welle.

Det skal ikke gå mer enn tre måneder på å undersøke om et barn trenger hjelp fra barnevernet eller ikke.

I fjor var Nordland på verstingtoppen i antall fristbrudd, men nye tall fra Fylkesmannen i Nordland viser at antallet fristoverskridelser er på vei nedover.

Fra første halvår 2011 til første halvår 2014, har fristoverskridelsen i undersøkelsessaker gått ned fra 35 prosent til 29 prosent. Det betyr at tidsfristen brytes i nesten hver tredje sak.

– Det er ikke bra at saker blir liggende. Det går ut over forsvarlighetskravet og barnets beste, sier Welle.

Tettere kontakt med kommunene

Fylkesmannen fører tilsyn med barnevernet i kommunene. Welle mener nedgangen kan skyldes at kontakten med kommunene har blitt bedre. En av grunnene er at flere kommuner har godt sammen om å drive felles barnevernstjeneste.

– Fra å ha 44 barnevernstjenester i Nordland, er vi i dag nede i 25. Det er en stor forbedring at vi har færre å forholde oss til, sier Welle.

– De siste åra har vi en også en tettere oppfølging av barnevernet. Vi plukker ut kommuner der vi ser det er grunn til bekymring og tar et møte med dem. Vi har også opprettet et nettverk med barnevernsledere. Det er vanskelig å være leder i barnevernet og vi mener det er viktig at de har en arena der de kan møtes og utveksle erfaringer.

Gir ikke bøter

Vefsn, Bodø, Rana og Fauske er nordlandskommunene som tidligere har fått bøter hos fylkesmannen fordi de har hatt for mange fristbrudd.

Første halvår brøt Bodø fristen i 35,8 prosent av sakene, Rana var oppe i 44,6 prosent, mens Vefsn overholdt ikke fristen i 35,3 prosent av sakene.

Ifølge fylkesmannen er det per i dag ikke aktuelt å bøtelegge.

– Helhetsinntrykket av barnevernet i Nordland i dag er at det ikke er grunn til å bøtelegge på grunn av fristoverskridelser. Det er flere grunner til at vi kan bøtelegge, sier Welle.