Få kommuner i nord søker kompetanseheving for barnevernansatte

Påfallende få kommuner i Nord-Norge søker opplæring for de ansatte i barnevernet, sier universitetslektor.

Skole i Steigen

Steigen er en av kommunene hvor det er flest omsorgsovertakelser. Nå mener lektor at barnevernsansatte i nord må få bedre opplæring.

Foto: Ola Helness / NRK

– Arbeidsgiver plikter å ha den rette kompetansen på plass. Da tenker jeg de har en jobb å gjøre med å gi opplæring til de ansatte.

Det sier Iren Luther, leder av helse- og sosialseksjonen i Fagforbundet der de fleste barnevernsansatte er organisert.

Hun sier det har vært og er et enormt trykk på dem som jobber i barnevernet.

– Det bekymrer meg veldig at de nok en gang skal stigmatiseres eller beskyldes for å gjøre en for dårlig jobb, sier hun.

barnevern bodø

Barnevernet på skolebesøk.

Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Er dårligere på opplæring

Ifølge universitetslektor Oddbjørn Løndal ved Universitet i Tromsø, sørger ikke kommunene i Nord-Norge for at barnevernsansatte får økt sin kompetanse godt nok.

– Det er påfallende mange kommuner i Nord-Norge som ikke bruker de mest anbefalte foreldreveiledningsmodellene, sammenliknet med resten av landet, sier han.

Løndal er universitetslektor innen psykisk helse, tilknytta et av fire kunnskapssenter for barn og unge i landet. Han sier han stusset da NRK i forrige uke fortalte om de store forskjellene mellom landets kommuner når det gjelder omsorgsovertakelser i barnevernet.

Han tror en økning på kompetansen kan hjelpe. Likevel kan få ansatte i barnevernet i småkommuner, være årsaken til at det ikke søkes om kompetanseheving.

– En ting er geografi – lengre avstander mellom folk i mange av områdene i Nord-Norge. Kjennskap er en annen, selv om det har vært informert fra regionalt og statlig hold, sier Løndal.

Staten ønsker at alle kommunene skal sette inn tiltak så tidlig som mulig i familier som har det vanskelig slik at man hjelper foreldre å ta vare på sine barn.

– Det er utfordrende å sette av tid til kompetanseheving

Merte Troli, sosial- og vergemålsdirektør i Fylkesmannen i Nordland stiller spørsmål ved hvorfor det er sånn.

Merte Toril, sosial- og vergemålsdirektør Fylkesmannen i Nordland

Merte Troli, sosial- og vergemålsdirektør i Fylkesmannen i Nordland mener det er stor satsing på kompetanseheving i barnevernet.

Foto: Marte Lindi / NRK

– Jeg er enig i at vi ser at det er utfordrende å sette av tid til kompetanseheving i barnevernet.

Toril tror dert er særlig vanskelig å finne tid til kompetanseheving i de små kommunene med få ansatte.

– Det handler om avstander, tidsbruk og kostnader. I tillegg skal de til enhver tid ha et forsvarlig barnevern.

– Det er en stor satsing på kompetanse i barnevernet og vi har gitt midler til kommunene i Nordland og jobber mot sentrale myndigheter for å få tilgang på mer melder. Det er viktig at barnevernstjenestene samarbeider tettere og blir mindre sårbare, sier Troli.

Iren Marie Luther, lokallagsleder i Vestre Aker SV i Oslo

Iren Luther i Fagforbundet, der mange barnevernsansatte er organisert, sier medieoppslagene om barnevern er tøft for den enkelte ansatte.

Foto: NRK

– Umenneskelig press for de ansatte

– Det er ikke de ansatte som har skyld i det store antallet omsorgsovertakelser i Nord-Norge, sier Luther i Fagforbundet.

Hun tror den store medieoppmerksomheten rundt barnevernet gir tøffe dager for barnevernsansatte.

Mange med mye idealisme, pågangsmot og kompetanse orker til slutt ikke mer, fordi de utsettes for et helt umenneskelig press.

– Vi vil at de beste skal jobbe med barna våre, og at de skal holdes i yrket sitt i barnevernet. Det er veldig viktig for oss, sier hun.

Illustrasjon barnevern

Illustrasjon på barnevern.

Foto: Anette Skafjeld / NRK