Få alternativer til Dash-8

Når Dash-8-flyene blir for gamle til å være i bruk, er det få flytyper som kan erstatte dem. Da kan flypassasjerer som reiser mye på kortbanenettet få et dårligere tilbud.

Svolvær lufthavn

SVOLVÆR LUFTHAVN: Svolvær lufthavn var en av flere kortbaneflyplasser som ble åpnet i 1972. Flyplassen har en asfaltert rullebane på 860 meter inkludert endefelt. På grunn av stor sjødybde ved begge endene av rullebanen vil det være kostbart å forlenge rullebanen(Kilde: Wikipedia).

Foto: Billy Jacobsen

Dagens flåte av kortbanefly må skiftes ut om en femten-årsperiode. Det finnes veldig få alternativer til dagens Dash-8-modeller, og problemet er at mange norske småflyplasser bare har en rullebane på 800 meter, som ikke kan ta i mot større fly.

– Kan bli tomme flyplasser

Jørn Seljeås

Jørn Seljeås, seksjonssjef i Luftfartstilsynet.

Foto: Martin Steinholt / NRK

– Hvis man ikke har flymateriell tilgjengelig, og veldig korte rullebaner, så er det ensbetydende med at man ikke får noen trafikk der, sier Jørn Seljeås, seksjonssjef i Luftfartstilsynet.

Utfordringen er at de fleste norske småflyplassene har korte rullebaner. Og de internasjonale flyprodusentene satser lite på dette markedet.

– Det er to alternativer. Enten må noen produsere flymateriell for de kortere banene, eller så må man forlenge rullebanene.

Småflyplassene er spredt over hele Norge. Nylig ble Ørsta-Volda Lufthamn Hovden kåret til årets kortbaneflyplass.

Begrensninger i naturen

Han synes det vanskelig å gjette hvordan fremtiden blir.

– Men en del rullebaner må nok forlenges hvis man ønsker å opprettholde tilbudet, men det er også vanskelig mange plasser på grunn av terrenget, sier Seljeås.

Tromsø lufthavn har vært truet med nedgradering til kortbaneflyplass blant annet på grunn av for liten sikkerhetssone og dårlig lysanlegg. Men for to år siden kom pengene fra Avinor som sikrer at ikke flyplassen blir nedgradert til kortbaneflyplass.

Ser samme utfordring

Transport økonomisk institutt har studert flyrutene på kortbanenettet, og ser mye av de samme problemene komme rundt flytyper.

– Jeg tror at fra 2020-2025 så vil det begynne å bli vanskelig å bruke dem, for da vil mange maskiner være gamle. Det vil være mye vedlikehold, dårlig regularitet og man må antagelig ha flere reservefly. Og da vil man antagelig stå i den situasjonen at man må begynne å se etter andre flytyper, sier forsker Harald Thune-Larsen.

Ingen konkrete svar

Luftfartstilsynet har tatt opp saken med departementet. Samferdseldepartementet sier i sitt svar til Luftfartstilsynet at hvis det ikke kan skaffes egnet flymateriell må Samferdselsdepartementet finna alternative løsninger.