Hopp til innhold

Støyende jagerfly deler rullebane med sivil flytrafikk: – Aldri hørt om noe liknende

Det er svært spesielt å plassere et så støyende kampfly som F-35 på flyplass som også har sivil flytrafikk, ifølge flyekspert.

Flypassasjerer går om bord i et Widerøe-fly på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes.

Widerøe vurderer å droppe flyplassen på Evenes fordi de mener passasjerene risikerer å få varige hørselsskader fra jagerflyene.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Widerøe frykter at flypassasjer og ansatte kan få varige hørselsskader når Norges nye kampfly F-35 stasjoneres på Evenes fra nyttår.

Flyplassen som ligger midt mellom Narvik og Harstad har nær 800.000 passasjerer i året. Fra 1. januar skal flyplassen dele rullebanen med Forsvaret.

Flyselskapet har kartlagt omfanget og lydnivået av støyen fra F-35 på Evenes. Widerøe har målt 106 desibel bakerst i flyet med lukket dør, mens målinger på utsiden av flyet viser opp mot 138 desibel.

Konklusjonen deres er at både passasjerer og ansatte risikerer varige hørselsskader etter bare én avgang med det nye kampflyet.

Widerøe mener resultatene er svært bekymringsfulle, og de vurderer å droppe Evenes dersom det ikke kommer støytiltak på plass.

– Dette er en uakseptabel risiko. I ytterste konsekvens må vi slutte å fly på Evenes., uttalte kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll til NRK onsdag.

800 årlige avganger med jagerfly

Når Evenes overtar Nato-beredskapen i nord vil det ifølge Forsvaret selv bli det rundt 800 årlige avganger med jagerfly på Evenes. De aller fleste vil være med norske F-35.

Når det oppdages uidentifisert aktivitet i nærheten av norsk luftrom skal jagerflyene være på vingene i løpet av 15 minutter, 24 timer i døgnet, året rundt.

Norske F-35 tanker i luften med Boeing KC-135 Stratotanker i en overflyvning fra Norge til Island. Tankingen skjer i forbindelse med Icelandic Air Policing 2021

1. januar overtar F-35 Nato-beredskapen i nord – en oppgave F-16 har utført ut fra Bodø i 40 år.

Foto: Forsvaret

Parallelt med at F-35 overtar Nato-beredskapen, starter også testinga med Orion-erstatteren P-8 Poseidon, der målet er å oppnå første operative evne sommeren 2023.

Bare uker etter at F-35 skal begynne å operere fra kampbasen, kommer også det første nye maritime patruljeflyet av typen Boeing P-8A Poseidon flystasjonen.

Midt opp i den militære aktiviteten skal det også drives sivil luftfart.

Det er en svært spesielt, ifølge flyekspert Christian Kamhaug.

– Jeg har aldri hørt om noe tilsvarende før, sier Kamhaug, som er redaktør for podkasten Flypodden.

Flyekspert Christian Kamhaug, som driver podcasten «Flypodden.»

Flyekspert Christian Kamhaug tror man vil klare å finne løsninger på støyproblematikken Evenes, som flyselskapene kan leve med.

Foto: Privat

Ifølge Kamhaug er det få flyplasser rundt om i verden hvor militære og sivile fly deler rullebanen. Det skjer stort sett i Norge, som i Bodø, Gardermoen, Sola og Banak.

– Men F-35 støyer mer enn andre jagerfly, som F-16. Amerikanerne bruker F-35 på egne flybaser. Dette kan skape store problemer for å gjennomføre flytrafikken på en såpass viktig flyplass som Evenes er for Nord-Norge, sier Kamhaug.

– En fallitterklæring

Generalsekretær Ulf Winther i Norsk forening mot støy mener Widerøe har gjort en god jobb.

– Det er fint at man gjør konkrete støymålinger som supplerer de beregninger som er gjort tidligere. Det er godt å få en virkelighetskontroll.

Widerøe-fly på Harstad/Narvik lufthavn Evenes

Evenes er et viktig knutepunkt i Nord-Norge, med trafikk som kommer inn fra Sør-Norge og skal ut til mindre steder med Widerøe-fly. 

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Han mener det er all grunn til å ta støymålingene Widerøe har gjort på alvor.

– 133 desibel inne i flykabinen er en alarmerende sterk lydimpuls. Ett sekund med en så høy lyd kan gi varig skadevirkning på øret.

Ulf Winther, Norsk forening mot støy

– Widerøe har laget en god rapport, sier Ulf Winther, Norsk forening mot støy.

Foto: Privat

Men det er ingen akutt helserisiko for passasjerene bortsett fra hvis de har uflaks, ifølge Winther.

– Det er mer den langvarige belastningen for de som jobber der, som kan utgjøre en helserisiko.

Winther anbefaler å bygge egne passasjertunneler fra terminalbygningen og ut til Widerøes fly.

Ellers mener han folk som skal fly fra Evenes bør bruke ørepropper.

– Det er en fallitterklæring for en flyplass at passasjerene bør ha med seg ørepropper. Men mitt praktiske råd er at ørepropper bør være med som en del av reiseutstyret. Så er de forberedt på det verste.

Også Flyplassutvalget for Harstad/Narvik lufthavn Evenes er opptatt av at passasjerer, ansatte og besøkende skal ivaretas på en god måte.

I en uttalelse til blant annet Forsvarsdepartementet, Avinor og Forsvarsbygg understreker utvalget at det er nødvendig med tiltak.

Helt konkret ønsker utvalget at det bygges et overbygd parkeringsanlegg og lukkede broer mellom terminal og fly.

Forsvarsbygg har allerede gjort støydempende tiltak på flyplassen. I en e-post til NRK opplyste de tidligere i uka at kravene fra Avinor og Widerøe med for eksempel passasjertunnel ikke står i forhold til støyproblemene.

Bekymrer forsvarsministeren

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen sier til NRK at støyproblematikken på Evenes er noe som også bekymrer Forsvarsdepartementet.

– Vi kan ikke ha en situasjon hvor det er risiko for hørselsskader på passasjerer eller ansatte. Det må sees på tiltak som er god nok for at dette skal bli ivaretatt på en god måte, sier statsråden, og fortsetter:

– Det er en del som tyder på at vi ikke er i mål ennå, ut fra det Widerøe sier.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen i en F-16 i Bodø.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen er klar på at støyproblematikken også er noe som opptar forsvarsdepartementet. Her fra et besøk hos Luftforsvaret i Bodø tidligere i høst.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Han er klar på at det er for tidlig å si hva slags ytterligere tiltak som er nødvendig for å løse utfordringene, men:

– Det som ligger fast er at vi ikke skal ha en situasjon hvor det er risiko for hørselsskader.

Mener Widerøes målinger ikke er egnet

Ståle Otervik i Multiconsult har gjennomført målinger på Evenes.

Målingene som de har gjennomført at støynivået er i samsvar med beregningene som er gjort i forkant. Også de viser at det er enkelte områder hvor man anser at grenseverdiene for støy er over grensen for risiko for hørselsskade.

Samtidig er han klar på at de ikke bruker samme parameter som Widerøe har gjort i sine målinger.

– Den er ikke egnet for det. Parameteren de har brukt er relevant for lyder som oppstår svært brått. Mens når man vurderer flystøy, så er dette en type støy som øker mer langsomt, sier han.

Otervik forteller at i forbindelse med støy som utvikler seg langsomt, vil mellomøret klare å kompensere og beskytte for dette.

– Men den refleksen rekker ikke å inntre ved skarpe lyder som typisk kommer fra smell, sier han.

Samtidig vil han presisere at det ikke er snakk om skadelig støy ved hver eneste jagerflyavgang.

– Det er spesielt ved disse QRA-avgangene, som statistisk skjer én gang i uka hvor støyen kan være et problem. Vi har målt lydnivå fra jagerfly som er langt under risiko for hørselsskade, sier han.