Hopp til innhold

Forsvaret på boligjakt i Evenes – ber private åpne dørene

Utfordringene har stått i kø for gigantutbyggingen av nye Evenes flystasjon, som skal huse både jagerfly og maritime overvåkningsfly.

Eirik Guldvog, sjef for 133 Luftving, forsvaret Evenes

– Det skal legges ned 5 milliarder kroner totalt i basen, sier sjef for 133 Luftving, Eirik Guldvog.

Foto: Frida Brembo-Egilsrud / NRK

I 2016 bestemte et flertall på Stortinget at Evenes, med knappe 1500 innbyggere, skulle bli Luftforsvarets spydspiss i nord.

Både de nye kampflyene og de nye de nye maritime overvåkningsflyene P-8 skal flyttes til Evenes innen to-tre år.

Men valget av Evenes har vært omstridt. Og jobben med å kraftsamle Forsvaret i nord til Ofoten har ikke gått helt som planlagt.

Turbulenstrøbbel og sårbar natur rundt flyplassen gjør at prislappen for en ny hangar i området kan ende på 2,4 milliarder kroner.

I sommer toppet det seg da Fylkesmannen i Nordland anmeldte Norges største offentlige eiendomsaktør anmeldt til politiet for brudd på naturmangfoldloven.

For få boliger

Samtidig er utbyggingen i Evenes i full gang.

Allerede neste år skal 100 ansatte være på plass ved flystasjonen. Når basen er fullt operativ i 2022 er det estimert over 600 ansatte og 300 vernepliktige.

– Vi bygger for mellom sju og åtte millioner kroner om dagen her nå, forteller sjef for 133 Luftving, Eirik Guldvog, til NRK.

Men utenfor flystasjonen er det ikke like mye aktivitet. Det bekymrer både Evenes-ordfører Terje Bartholsen (Ap) og Forsvaret.

Forsvaret har derfor bedt private eiere om å åpne dørene og leie ut til forsvarsansatte. Til nå er det inngått i overkant av 21 boliger i nærområdet til flyplassen. Forsvaret har fortsatt behov for boliger nært flyplassen.

De forlegningene som bygges i tilknytning til basen vil ikke være tilstrekkelig for å huse alle de nye ansatte.

– For Forsvaret er det viktig at det er et godt boligmarked også utenfor basen. Skal vi rekruttere personell til Evenes er det viktig å kunne gi folk gode boligmuligheter, sier Guldvog.

Illustrasjon MPA 5fly_ Godkjent
OMSTRIDT HANGAR: Denne uka ble det klart at den omstridte hangaren ikke vil stå klar før i 2023. Forsvarsbygg og Avinor er i dialog for å finne en plassering av hangaren som ivaretar både militære og sivile interesser

KAN BLI BOLIGMANGEL: Jobben med å kraftsamle Forsvaret i nord til Ofoten er i full gang. 800 personer jobber nå ved stasjonen.

Foto: Forsvarsbygg

Ordføreren bekymret

Evenes-ordfører Terje Bartholsen (Ap) tror ikke entreprenører har forstått den store veksten i nordlandskommunen.

Evenes-ordfører Terje Bartholsen (Ap)

Evenes-ordfører Terje Bartholsen (Ap) håper at de som skal jobbe i Evenes også vil bo i kommunen. Men da trengs det flere boliger.

Foto: Frida Brembo-Egilsrud / NRK

Flybasen vil skape store ringvirkninger for en liten kommune. Men går det som ordføreren frykter kan Evenes blir stående igjen med masse arbeidsplasser og infrastruktur de må bygge, mens nabokommunene stikker av med skatteinntektene.

– Vi har ei stor utfordring med å få de nye som kommer til vårt område til å bosette seg her. Det er et lite boligmarked med få boliger, og varierende standard.

Har ikke forstått veksten

Forsvaret har varslet en rask opptrapping i aktivitet, og det gjør at Bartholsen mener de er på etterskudd når det kommer til å bygge nye boliger.

– Vi må ha boliger klar når basen er operativ. Hvis ikke vil folk slå seg ned andre steder.

Han skjønner at det kanskje er vanskelig for eksterne utbyggere se lønnsomhet i å bygge her. Tradisjonelt sett har kommunen hatt lave boligpriser og stillstand i boligmarkedet.

Forsvarsbygg bygger forlegninger på Evenes flystasjon

Det bygges nye forlegninger hvor de ansatte på flystasjonen skal bo.

Foto: Frida Brembo-Egilsrud / NRK

Bartholsen estimerer at kommunen trenger 150 nye boliger i løpet av få år. Og han er overbevist om at de må mer på banen for å få realisert boligdrømmene.

– Noen vil bo i by og det er fint det, men de som vil bo her må få mulighet. Vi må ikke være så tilbakeholden med boligbygging av vi tvinger folk til å bo i byene, sier ordføreren.

– Å eie er ikke Forsvarets kjernevirksomhet

Kommunen har også utfordringer i utleiemarkedet. Det merker Forsvaret, som allerede har leid 21 boliger i Evenes og Tjeldsund.

Ifølge Eirik Guldvog i 133 Luftving går Forsvaret mer og mer bort fra å eie boliger selv.

Stein Windfeldt, EBA

– Det skjer mye spennende i Ofoten-regionen, sier direktør Stein Winfeldt i EBA Nord-Norge.

Foto: EBA

– Det handler om penger. Å eie boligmasse er ikke Forsvarets kjerneaktivitet. Da er det bedre at vi benytter sivile entreprenører og det sivile markedet som er gode på dette. Også bruker vi pengene på det vi skal være gode på, sier han.

Stein Winfeldt er direktør i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) Nord-Norge.

Han mener kommunen selv må være aktiv for å tiltrekke seg utbyggere og entreprenører.

– Kommunen må selv være aktiv å legge til rette for mer boligbygging. Hvis det er et marked og det reguleres tomter, vil det sikkert være noen som kunne hatt interesse av å bygge i Evenes, tror han.

Winfeldt tror man vil se en økende byggeaktivitet over litt tid.

– Ikke bare i Evenes, men i hele regionen. Utbyggingen på Evenes vil gi ringvirkninger langs hele aksen mellom Harstad og Narvik. Det er naturlig, så lenge forsvarsansatte skal ha jobb til den man flytter sammen med også. Skoler og kulturtilbud er også viktig for mange, sier han.