Evenes er fortsatt med

Når politikken overtar for de fagmilitære, har Evnes sin store sjanse til på nytt å styrke sitt kandidatur som vertskap for den nye jagerflybasen, skriver kommentator Knut Eirik Olsen.

Joint Strike Fighter F-35

En delt baseløsning mellom Bodø og Ørland er den mest aktuelle, men kostnadene knyttet til bygging av ei ny flystripe i Bodø kan bli for høye, og som kan sette Bodø ut av spill.

Foto: Liz Kaszynski

Kommentatorbanner Knut Eirik Olsen
Foto: NRK

I mandatet til den ekspertrapporten forsvarsministeren har bestilt, slås det fast at det ikke skal trekkes noen konklusjoner om basested.

Politikere kan overraske

Innholdet i rapporten skal danne grunnlaget for andre parters høringsuttalelser. Og når det gjelder de lekkasjene som har kommet om at Evenes er ute, så er det med utgangspunkt i det som var den første versjonen av rapporten. Det er laget flere nye versjoner etter dette utkastet.

Og når politikerne setter dagsorden – og dersom vi går tilbake til debatten om flyttinga av forsvarets hovedkarter fra Jåttå i Rogaland til Reitan i Nordland, kunne alle observere hvor splitta enkelte parti på Stortinget var i denne debatten.

Nei, Evenes er ikke ute.

Sparing endrer spilleregler

Spenninga er altså ikke over med denne rapporten, men det er pengene som kommer til å avgjøre lokaliseringen når finansminister Sigbjørn Johnsen og Stortinget skal si sitt op hvor basen skal ligge.

Her kan du lese hele rapporten

Nå skal regjeringa spare penger, og det kan til og med gå ut over vedtatte veiprosjekter. Da sier det seg selv at helt nye momenter enn de som har vært oppe i dag, kan bli tillagt vekt. Dersom en velger billigste løsning, kan Ørland seile opp som vinneren i basekampen.

Høy pris på de nye jagerflyene kan gi Ørland et annet fortrinn. Dersom Norge velger å kjøpe færre fly enn planlagt, kan det bli sett som for lite til at en satser på Bodø.

Haster med avtale

En delt baseløsning mellom Bodø og Ørland er den mest aktuelle, men kostnadene knyttet til bygging av ei ny flystripe i Bodø kan bli for høye, og som kan sette Bodø ut av spill.

En jagerflybase i Bodø krever en ny flystripe. Derfor er basetilhengerne i Bodø rimelig desperate for å komme opp med ei løsning på dette problemet. En rask avtale mellom kommunen, Forsvaret og Avinor om å bygge ut flystripa sammen, kan være det som kan sikre at Bodø blir en av to baser sammen med Ørland.