Lensmannen i Bleikvassli: – Sprekken blir større

– Det har vært store krefter i sving, og det er fortsatt bevegelser i grunnen. Sprekken har blitt større, sier lensmann Stig Haugen i Hemnes. I natt sank området 30 centimer og det oppstod en sprekk på flere hundre meter.

May Britt Normann bor bare 200 meter fra den nedlagte sulfidgruva i Bleikvassli i nordlandskommunen Hemnes. Klokka 07 i morges ble hun og de nærmeste naboene vekket og bedt om å evakuere.

Ble oppskaket

May-Britt Normann og Karoline Solheim

May-Britt Normann (t.v.) ble vekket brått torsdag morgen og måtte evakuere. Hun bor bare 200 meter fra den nedlagte gruva i Bleikvassli.

Foto: Leserbilde

– Jeg fikk et støkk og ble oppskaket. Det er ikke så trivelig å bli vekket om morgenen med beskjed om å komme seg ut. Men så langt har det gått greit. Det har ikke skjedd noe i gruva foreløpig, sier hun på telefon til NRK.no fra Bleikvasslia.

Et område på mellom sju og åtte dekar utenfor gruva har sunket 30 centimeter i løpet av natta.

Samtidig ble det oppdaget en 80 meter lang sprekk som skjærer gjennom terrenget. Sprekken slutter bare 20 meter fra det nærmeste huset. Det har vært bevegelser i grunnen og sprekkdannelser i området før, men ikke så alvorlig som nå.

I 1997 trengte det inn store mengder vann i gruva på grunn av utglidninger i terrenget og ras i gruva.

Normann ville ta med seg campingvogna, men det fikk hun ikke.

– Vi fikk beskjed om at det hastet. Veien opp hit er allerede stengt. Vi får ikke komme tilbake før en geolog har undersøkt om det er trygt å vende tilbake, forteller kvinnen på telefon fra Bleikvassli.

Det bor mellom 80 og 100 mennesker i gruveområdet og om lag 500 personer i hele Bleikvasslia. Foreløpig er fem boliger og tre personer evakuert.

– Noen av naboene var dratt på jobb da evalueringsvarselet kom, sier May Britt Normann.

Sunket 20–30 centimeter

Bleikvassli gruver

Det var i 1947 at det startet prøvedrift i Bleikvasslia. Gruvedriften ble nedlagt i august 1998.

Foto: Lars Petter Kalkenberg / NRK

Området rundt gruva er nå sperret av i påvente av at geologer skal komme til stedet for å foreta undersøkelser. Politiet har stengt av veien nedenfor det nærmeste boligfeltet hvor det er fem bolighus.

– Bolighusene ligger hundre meter fra gruveinngangen, og det virker såpass usikkert at vi valgte å evakuere de folkene som bodde nærmest. Vi har sperret av området slik ingen kommer inn. Vi har nå overlatt til gruveledelsen å få tak i geolog slik at vi kan få vurdert grunnforholdene. Ingen blir sendt tilbake før vi vet helt sikkert at det er trygt å bo der, sier stabssjef Roar Tøgersen til NRK.no.

Sprekkene vokser

Lensmann Stig Haugen sier klokken elleve at mannskaper som har vært på stedet fra morgenen av opplyser ta sprekkene har blitt større

Han sier videre at det er ett hus som er evakuert.

– Daglig leder Olav Bakke i Bleikvassli gruber er geolog og kjenner området godt. I samråd med han er det ett hus som er evakuert. De øvrige husene mener Bakke ligger utenfor fareområdet.

Gjør undersøkelser

Folk fra kommune og gruveledelsen skal møte politiet ved gruva for å gjøre en vurdering av situasjonen. To politipatruljer er på stedet og veien er sperret av ved gruven.

Det var kun tre personer hjemme i husene som er evakuert. De er bedt om å trekke lenger ned i bygda til venner og kjente.

– Det som er viktig for oss er å få kartlagt hva som har skjedd. Mye tyder på at det kan være hulrom i bakken, sier Tørgersen.

Dramatisk

Sperret vei i Bleikvassli

Politi sperret tidlig av fylkesvei 332 som leder opp til gruveområdet.

Foto: Leserbilde

Oppleves situasjonen som dramatisk?

– Det er selvfølgelig dramatisk når grunnen synker såpass mye og sprekken har gått så langt.

Brannvesenet i kommunen er i beredskap.

(artikkelen fortsetter under)

Bleikvassli

Den nedlagte gruven ligger i nordvest for Røssvatnet som er Norges nest største innsjø. Like nord for gruven ligger Bleikvatnet.

Statkraft på vei for å inspisere

I 1997 trengte det inn store mengder vann i gruva på grunn av utglidninger i terrenget og ras i gruva. Damstedet på Bleikvatnet ble etter hendelsen flyttet lenger inn i magasinet. Den er derfor et stykke unna gruveanlegget.

– Vi sender to personer oppover for å inspisere dammen og regner med å få en rapport fra dem nærmere elleve. Vi er ikke informert om annet enn det vi har hørt på nyhetene, sier kraftverkssjef Marianne Fineide i Statkraft i indre Helgeland klokken halv elleve.

(artikkelen fortsetter under)

I 1997 trengte det inn store mengder vann i gruva i Bleikvassli på grunn av utglidninger i terrenget og ras i gruva.

Høsten 1997 ble det vanninntrengning i gruva på grunn av utglidninger i terrenget og ras i gruva. Daglig leder Olav Bakke i Bleikvassli Gruber viste NRK rundt i anlegget.

Ble lagt ned i 1998

Det var i 1947 at det startet prøvedrift i Bleikvasslia. Gruvedriften ble nedlagt i august 1998. De senere årene ble det hovedsakelig produsert konsentrater av bly og sink, skriver nettstedet Miljøstatus.no.

Frem til 1984 ble avgangen deponert i Lille Bleikvatn. Etter den tid er avgangen deponert i Kjøkkenbukta, en vik som er naturlig "avstengt" med grunne terskler i Store Bleikvatn. Avgangen, som inneholder store mengder sulfidmineraler, ble blandet med gruvevannet før utslipp. Gruvevannet er surt og inneholder høye metallkonsentrasjoner.

Vanninntrenging

Høsten 1997 trengte vann inn i gruva på grunn av utglidninger i terrenget og ras i gruva. Kun minutter før lekkasjene ble oppdaget ble det registrert et jordskjelv i området. Det er relativt vanlig med jordskjelv i området, men skjelvet som målte 1 på Richters skala skal ha vært langt sterkere enn det som er normalt.

Undersøkelser som ble gjort i etterkant av lekkasjene sa at jordskjelvet kunne være årsaken til vanninntrengingen.

Produksjonen stanset og 70 ansatte ble permittert.

Raset medførte lekkasje under dammen i Kjøkkenbukta og vannstanden i Bleikvatn måtte senkes til et nivå under damfoten. Nedtappingsperioden varte til årsskiftet. Situasjonen medførte betydelig økning i vannføringen ut av Lille Bleikvatn.

Nedtappingen førte ikke til noen økning i tungmetall-konsentrasjonene, men metalltransporten økte vesentlig i en periode. Det ble gjort forsøk på å pumpe ut vannet fra gruva for om mulig å fortsette gruvedrift, men i august 1998 ble det besluttet å avvikle gruvedriften.

I 1997 trengte det inn store mengder vann i gruva i Bleikvassli på grunn av utglidninger i terrenget og ras i gruva.

Mannskaper tømmer gruven høsten 1997.