Europaveg kan bli grusvei

Vegvesenet har ikke penger til å vedlikeholde europavegen. Vegvesenet vurderer å fjerne asfalten og gjøre E10 om til grusveg.

Dårlig vei E10 lødingen

Dårlig vei - E10 ved Lødingen.

Det er på vegen mot Lødingen at vegstandarden nå er så dårlig at eneste mulige vedlikehold er å gjøre den om til grusvei.

- Vi ser jo at det er forferdelig, og det blir bare verre og verre for hvert år, sier distriktsvegsjef i Midtre Hålogaland, Terje Solvoll, i Statens Vegvesen.

Tjeldsund-Lødingen

Det er en stekning på vel 14 kilometer på Europavei 10 mellom Tjeldsund bru og mot Lødingen som nå er i så dårlig forfatning at Vegvesenet kan måtte ty til drastiske virkemidler for å holde den viktige vegstrekningen åpen denne våren.

- Den holder på å gå i oppløsning, så hvis våren blir langvarig og vi får mye mildvær, så er vi redd for at veien går helt i oppløsning. Da må vi høvle den om til grusvei hvis vi ikke får penger til å forsterke den og få ny asfalt, sier Solvoll.

Transportåre for folk og fisk

Veien er en viktig transportåre for eksport av fisk fra Lofoten og ut i Europa. Dessuten en viktig turistvei til og fra Lofoten. I høytidelige stunder blir E10 kalt Kong Olavs vei. Sånn sett blir den gruslagte veistrekninga satt tilbake til den tid da Kong Olav begynte sin kongegjering her i landet.

- Det er pinlig nå i dag, det er jo det, sier Solvoll.

Er det dere som  har gjort en for dårlig jobb eller er det myndighetene som bevilger for lite?

- Jeg synes ikke vi har gjort en dårlig jobb. Vi har jo signalisert lenge at vegene forfaller, så det er det at det blir bevilget for lite penger til drift og vedlikehold av veinettet, sier Solvoll.

Når går dere i såfall i gang med å høvle av vegdekket?

- Vi får se hvordan våren blir. Da kan i verste fall deler av vegen bli grusvei.

Regionvegsjef Torbjørn Naimak, ser også forfallet.

- Vi sliter med dårlig dekke og dårlig fundament, sier Naimak.

Men ser du for deg at dekket blir høvlet opp og gjort om til grusdekke?

- Nei, jeg tar ikke utgangspunkt i det. Det er en vei med slik betydnig at man er nødt til å kunne holde et slikt dekke, sier Naimak.