NRK Meny
Normal

Etterlyser strengere kontroller av turistfiskere som kommer til Norge

Turistfiske er en voksende næring, noe som fører til nærmest ukentlige beslag av fisk hos tollerne. Nå mener fiskerlaget i Nordland at reglene som gjelder for turistfiskere må bli strengere.

Turisatfiskeanlegg på Andenes

De mer enn 600 fiskecampene i Norge har i dag ingen krav om å rapportere til myndighetene hvor mye fisk gjestene fisker og tar med seg hjem. Her fra et turistfiskeanlegg på Andenes.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Fra fiskebåten sin observerer leder i fiskerlaget i Nordland, Hilmar Olav Sivertsen, at stadig flere turistfiskere kommer til Norge for å prøve fiskelykken.

– Det ser man langs kysten her. Det er mange båter ute, med både tre og fire stykker i hver båt, sier han til NRK.

Mener fisken bør veies

Det er 600 havfiskecamper i Norge og i fjor ble det beslaglagt nærmere fem og et halvt tonn fisk som turister forsøkte å smugle ut av landet.

Hilmar Olav Sivertsen

Hilmar Olav Sivertsen i Nordland Fylkes Fiskarlag.

Foto: Nordland Fylkes Fiskarlag

Nordland Fylkes Fiskarlag ber derfor om strengere regler for turistene. Blant annet egne kvoter og at de må rapportere inn fangsten sin.

– Vi savner at turistfiskeanleggene som blant annet leier ut båt og tilbyr fiske til turister, at de får en kvote som turistene må forholde seg til. Slik at fisken blir veid og kontrollert. På den måten har man kontroll på hvor mye som kommer på land, sier Sivertsen.

Han frykter for både næringa og fiskebestandene, dersom turistene fortsatt får fiske med så frie tøyler som de har i dag.

Vil ikke regulere

Elisabeth Aspaker

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Foto: Mats Nygård / NRK

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker forteller på sin side at de har gjort en vurdering av næringa, og kommet til at de ikke ønsker å gå inn for noe regulering.

– Vi måte tenke på om det ressursuttaket som gjøres, er innenfor forsvarlige rammer. Der rådfører vi oss med våre fagmyndigheter.

Hun mener det heller ikke er regjeringens oppgave å bestemme hvor mange turistfiskeanlegg man skal ha langs kysten vår.

Kan gjøre nye vurderinger senere

Aspaker påpeker også at det fra næringslivets side er gitt uttrykk for at det allerede er for mye rapportering og for mange pålegg.

– Da må vi tenke oss om slik at vi ikke legger stein til byrden, men heller forsikrer oss om at vi har god nok oversikt over det som faktisk foregår.

Aspaker legger til at hvis næringa vokser seg betydelig større, så må de selvsagt gjøre nye vurderinger.

– Hva tenker du om det tollerne sier om at de ikke har ressurser til å følge opp dette?

– Jeg har ikke grunnlag for å si at det ikke er ressurser nok til å kontrollere dette, avslutter Aspaker.