NRK Meny
Normal

Etterlyser nasjonale retningslinjer ved bombetrusler

På under ett år har norske 15 skoler mottatt anonyme bombetrusler. Nå etterlyser fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen i Nordland nasjonale retningslinjer for hvordan skoleeierne skal håndtere neste trussel.

Påtaleleder Heidi Kløkstad på Bodø videregående skole

I dag var politiet på besøk og delte ut informasjonsskriv til elever på Bodø videregående skole om konsekvensene falske bombetrusler kan få. – Brevet skal få ungdommene til å innse alvoret. Det viktigste for oss er å forebygge at dette ikke skjer igjen, sier påtaleleder Heidi Kløkstad.

Foto: Øystein Nygård

Fylkesråden for utdanning mener det må komme signaler fra Justis og utdanningsdepartementet hvor hvordan skolene skal håndtere en trussel og hvordan det skal reageres i etterkant.

Trussel mot skoler i Mosjøen via Jodel

Trussel mot skoler i Mosjøen via Jodel.

Foto: Skjermdump fra Jodel

– Vi ønsker at man fra nasjonalt nivå skal være med å bidra til retningslinjer som gjør at når neste gang en skole mottar en trussel, vet vi hvordan vi skal håndtere truslene, sier fylkesråd Hild-Marit Olsen (Ap) til NRK.

Politiet og Nordland fylkeskommune går sammen for å bekjempe skoletrusler på nett. Etter flere trusselsituasjoner framsatt i sosiale medier i januar, måtte skoler stenge og flere tusen elever, lærere og pårørende ble berørt.

Våre skoler skal være trygge områder for både elever og ansatte, påpeker Olsen.

Sender ut brev til 10.000 skoleelever

Politiet i Nordland sender i disse dager ut brev til samtlige elever på ungdomsskolene og de videregående skolene i fylket, om konsekvensene av å sende falske bombetrusler.
Det er et av flere tiltak som nå gjøres for å få slutt på de falske truslene som har kommet den siste tiden.

– Veldig bra at denne informasjonen kommer. Det er ikke mange som vet at det kan få så store konsekvenser å legge ut slike trusler. å få rullebladet ødelagt som 16-16-18-åring begrenser livet ganske mye, sier elev Terje Paulsen ved Bodø videregående skole.

Etterforsker tre trusler

Kippermoen ungdomsskole

Etter flere trusselsituasjoner framsatt i sosiale medier i januar, måtte skoler stenge og flere tusen elever, lærere og pårørende ble berørt. Her fra Kippermoen ungdomsskole.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Siden i fjor vår har over 15 skoler i Norge mottatt anonyme trusler, som har ført til evakuering av skolebygg. For to uker siden nærmere 5000 elever og studenter vart rammet da samtlige skoler i Narvik holdt stengt på grunn av en anonym bombetrussel via mobilappen Jodel.

Politiet er tydelig på at de som fremsetter slike trusler blir avslørt og straffet. Etterforskningen av de tre siste sakene er nå avsluttet, og det er opp til juristene å avgjøre om ungdommene som står bak truslene skal straffeforfølges.

– Brevet kan nok oppfattes som strengt, men det er godt ment fra politiets side. Har du en bombetrussel på rullebladet, skal du bare glemme å få visum til USA, for eksempel. I tillegg vil du være avskåret fra en rekke utdanningsvalg samt at du vil kunne få problemer med å skaffe deg både førerkort og våpenkort, sier påtaleleder Heidi Kløkstad i Nordland.

fylkesråd for utdanning, Hild-Marit Olsen (Ap) og påtalesjef i Nordland, Heidi Kløkstad.

Både Politiet og Nordland fylkeskommune ønsker å intensivere arbeidet med det som har blitt et økende samfunnsproblem. Her fylkesråd for utdanning, Hild-Marit Olsen (Ap) og påtalesjef i Nordland, Heidi Kløkstad.

Foto: Thor-Wiggo Skille