NRK Meny
Normal

– Har ikke turt å bruke hytta én natt etter raset

To måneder etter at en enorm steinblokk knuste denne garasjen i Budalen på Austvågøy er området fremdeles ikke sikret mot nye ras. – Jeg er fortvilt, sier grunneier Tor Olav Johansen.

Ras i Budalen

TOK MED SEG GARASJEN: Den enorme bautaen forårsaket store materielle skader etter sprengingsuhellet til Lofotkraft. – Selskapet har gjort lite for å rydde opp etter seg, mener grunneier Tor Olav Johansen.

Foto: Remi Reinholdtsen / Skjermdump fra YouTube

Grunneier Tor Olav Johansen fortviler

ETTERLYSER HANDLING: To måneder etter raset har det skjedd lite på eiendommen til Tor Olav Johansen.

Foto: Bjorn Eide

Det var i begynnelsen av juli i år Lofotkraft skulle sprenge plass til nye linjer ved Budalen på Austvågøy. Sprengningsarbeidet utløste et stort ras som rev med seg hovedlinja som forsyner hele regionen med strøm.

Skredet bestod av to store blokker, hvor den største anslås til å være større enn 200 kubikkmeter. Denne enorme steinblokka tok med seg garasjen til Tor Olav Johansen, som har hytte bare 50 meter fra garasjen, og forårsaket store skader på eiendommen hans.

Etter raset, lovet Lofotkraft og ikke sprenge mer i området. De lovet også å rydde opp etter seg, etter at en fortvilt Tor Olav Johansen hadde satt seg på hyttetrappa i protest.

– Det er bra at Lofotkraft tok fullt ansvar i dag, og direktøren sa det bare var å komme med eventuelle krav, sa en fornøyd Johansen i begynnelsen av juli i år.

Men to måneder senere er hytteeiendommen fortsatt ikke ryddet, og Johansen etterlyser handling fra Lofotkraft.

– I ettertid ser det ut til at dette bare var noe de sa for å få meg bort fra stedet, slik at de kunne fortsette arbeidet med høyspenten, sier Tor Olav Johansen til NRK i dag.

(Se video som ble filmet like etter raset. Artikkelen fortsetter under)

– Har ikke turt å oppholde seg på hytta

I en rapport som NRK har fått tilgang til, kommer det fram at geologene har observert en stor steinblokk på rundt 30 kubikkmeter som befinner seg rett oppfor hytta til Tor Olav Jonansen. Blokka hviler kun på et utstikker fra en naboknaus, og geologene vurderer det derfor som farlig å oppholde seg på hyttetomta.

For Tor Olav Johansen betyr det at hytta og området rundt, som han har restaurert over en periode på 20 år, kanskje aldri kan brukes igjen.

– Hytta betyr alt for meg, og har vært i slekta hele tiden. Den har vært brukt nesten hver helg hele året. Ferien i år ble ødelagt, så dette synes jeg er dypt urettferdig.

Joahnsen har lov å oppholde seg på hytta, men da på egen risiko.

– Jeg har ikke turt å overnatte på hytta en eneste natt siden dette skjedde. Jeg føler at jeg har ramlet mellom alle stoler i denne saken.

(artikkelen fortsetter under)

Ras Budalen

TRUENDE: I fjellet like over Johansens hytte ligger en truende steinblokk, som kun hviler på friksjonen. – Jeg har ikke turt å bruke hytta en eneste natt siden raset, sier grunneier Tor Olav Johansen, som etterlyser handling fra Lofotkraft.

Foto: Remi Reinholdtsen

– Ingen tar ansvar

Ifølge Johansen er det ingen som vil ta ansvar for å få sikret steinblokka, som kan rase ned i hytta når som helst. Steinblokka ligger på naboeiendommen, og en eventuell sikring dekkes derfor ikke av forsikringene til Johansen. Han synes også det er urimelig å måtte betale for geolog og rassikring ut av egen lomme for en stein som befinner seg på naboeiendommen.

Ras i Budalen

STOR STEIN: Her er sønnen Andreas avbildet foran steinen som knuste garasjen til Tor Olav Johansen.

Foto: Tore Olav Johansen

– Geologene har også slått fast at steinblokka ikke har beveget på seg etter dette sprengingsuhellet, så da har Lofotkraft vurdert det slik at det ikke er deres ansvar å sikre den.

Han skulle likevel ønske at Lofotkraft hadde tatt en mer aktiv rolle i den situasjonen som nå har oppstått.

– Jeg er ordentlig fortvilt, og jeg synes alt er veldig komplisert og innviklet. Jeg har fått igjen litt på kaskoen for det ene kjøretøyet som ble ødelagt, og disse pengene bruker jeg nå på advokathjelp.

– Men pengene strekker ikke langt, og jeg skulle gjerne sett at Lofotkraft hadde vært mer aktive og tatt saken mer i egne hender. De løftene de kom med i sommer er, slik jeg ser det, ikke oppfylt.

(artikkelen fortsetter under)

Ras i Budalen

SIKRET: Stedet der den store steinblokken løsnet er nå sikret med solide bolter mot flere ras.

Foto: Remi Reinholdtsen

– Beror på en misforståelse

Arnt Winther

HAR GJORT EN DEL ALLEREDE: Administrerende direktør Arnt Winther i Lofotkraft forteller at de har gjort mye så langt, men at ting tar tid.

Foto: John Inge Johansen/NRK

Administrerende direktør Arnt Winther i Lofotkraft forteller at de allerede har fått gjort en del etter skadene som oppstod som følge av raset i juli.

– Vi har iverksatt reparasjoner av veien, vi har sikret skredområdet og vi har leid inn folk som skal ta seg av skogning overfor hyttetomta. Men dette tar tid. Jeg har vært i kontakt med Tor Olav, og slik jeg oppfatter det, beror dette på en kommunikasjonssvikt.

– Vi har ventet på krav fra han, mens han tydeligvis har ventet på oss. Så det hele beror på en misforståelse. Vi fikk tilsendt takstrapport på kjøretøyene som befant seg i garasjen først på torsdag, og venter nå på takstrapport for eiendommen, fortsetter han.

– Kan hytta brukes?

– Det kan ikke jeg svare for. Det jeg vet, er at rapporten fra geologene konkluderer med at området er rasfarlig. Men det har ikke sammenheng med sprengningsulykka. Vi har sikret det rasområdet som vi har ansvaret for.

(artikkelen fortsetter under)

Ras budalen

NÅTID: Slik ser rasområdet ut i dag - to og en halv måned etter raset.

Foto: Remi Reinholdtsen

– Ønsker å sikre blokka

Winter tilføyer også at de har tilbudt seg å sikre steinblokka som ligger overnfor hytta, mot at blokkene som er rast ned blir liggende der de ligger.

– Altså, at vi i stedet for å bruke penger og ressurser på disse heller bruker midlene på å sikre en blokk som i henhold til geolograpporten ikke har noen sammenheng med sprengningsulykken.

– Dette har vi klarert med den grunneieren som eier det området, men dette ble avslått av Tor Olav i sommer.

Winther forteller at både Lofotkraft og Tor Olav har ventet på takstrapport.

– Denne ble forelagt oss denne uken. At ting har tatt så lang tid har derfor vært utenfor vår kontroll. Vi skal rydde opp det vi og våre entreprenører er ansvarlig for, men vi kan ikke påta oss ansvaret for hele området dersom det viser seg rasfarlig, avslutter han.

(artikkelen fortsetter under)

Her ser man raset i Budalen fra lufta

FRA LUFTA: Raset i Budalen på Vestvågøy tok meg seg deler av eiendommen til Tor Olav Johansen. Her ser man raset fra lufta. Bildet er tatt kort tid etter raset.

Foto: Remi Reinholdtsen / Skjermdump fra YouTube

– Tungt psykisk

Ifølge Tor Olav Johansen er dette kjente toner.

– De lover bot og bedring, men det gjorde de også i sommer. Lofotkraft skylder på at de ikke har hørt fra takstfolk, men det blir for dumt. Hadde de ønsket å gjøre mer for å følge dette opp, så ville det også skjedd mer.

Han bekrefter imidlertid at Lofotkraft tilbød seg å sikre steinen som ligger like over hytta hans i sommer.

– Men jeg fikk bare en frist på tre dager, og måtte i tillegg fraskrive meg opprydding av eiendommen og framtidige krav overfor Lofotkraft og entreprenøren. Det kunne jeg ikke gå med på.

– Men jeg snakket med Lofotkraft igjen i går, og da virket det som om at dette kunne være aktuelt å se på igjen.

Johansen synes det er synd at han må ta saken til media for å få fortgang i prosessene.

– Dette henger over oss fra morgen til kveld. Jeg håper jo på det beste, men det er tungt psykisk, avslutter Johansen.

Ras i Budalen

ØDELA VEIEN: Raset i sommer tok med seg deler av veien som går opp til hytteeiendommen.

Foto: Tore Olav Johansen