NRK Meny
Normal

Ni mistet livet i ras - krever bedre varsling

Bare siden jul har ni mennesker mistet livet i ras i Norge. Nå etterlyser redningsmannskaper og turfolk bedre ras- og skredfarevarsling. Myndighetene innrømmer dårlig system.

Ras i Nordland

FLERE RAS: Bare siden jul har ni mennesker mistet livet i ras i Norge. Her fra rasene i Jamtfjelltinden i Vefsn og på Saltfjellet.

Foto: Forsvarets redningstjeneste/NRK

Bakgrunnen er flere ulykker i år der personer er tatt av snø eller jordras uten at rasfaren i området er varslet i forkant.

– Urovekkende dårlig

– Systemet er urovekkende dårlig, Vi har rett og slett ikke noe godt system i Norge, det sier leder i det lokale turlaget i Mosjøen, Roy Brubakk.

Natt til 17 mai mistet han fire bekjente som ble overrasket av et voldsomt jordras på Jamtfjelltind utenfor Mosjøen. Ulykka får Brubakk til å etterlyse et bedre varslingssystem for ras og snøskred-fare.

Ni har mistet livet

Bare siden jul har ni personer mistet livet i snø og jordras i Norge viser tall fra Norges Geotekniske undersøkelse. Men i dag er det kun meteorologer som vurderer rasfaren, og det uten at de selv har undersøkt forholdene i fjellet.

Remi Olsen, 330-skvadronen

- FOR DÅRLIG: Fartøysjef på 330-skvadronen Remi Olsen mener rasvarslingen er for dårlig.

Foto: Einar Breivik

Også fartøysjef Remi Olsen i 330 skvadronen i Bodø er blant de som mener varslingen er for dårlig.

– Vi savner en bedre nasjonal og regional varslingsberedskap som kan være ute i forkant, sier Olsen.

Opptrådt som raseksperter

I Nord-Norge i vår har situasjonen vært så alvorlig at mannskapene på redningshelikoptrene selv har måttet opptre som raseksperter og advart folk om farene i fjellet.

– I helga har vi gjort noe som vi aldri tidligere har gjort. I forbindelse med andre oppdrag, der vi har sett folk i terrenget - har vi landet og advart folk om at her er det farlig å bevege seg. De visste ikke selv hvor farlig området var.

Norges Vassdrag og Energi-direktorat innser at varslingssystemet er for dårlig. De jobber nå med å få på plass et nytt system i samarbeid med Værvarslingen, og er allerede i gang med å testet ut nye varslingssystemer for enkelte områder.

Nye varslingssystemer

ras vefsn

BEDRE VARSLING: Raset i Vefsn har utløst krav om bedre varslingsrutiner.

Foto: 330-Skvadronen

– Vi jobber med å få det etablert, men er avhengig av å få økte ressurser over statsbudsjettet, sier avdelingsdirektør Anne Britt Leifseth i NVE.

- Hvor raskt kan dette være på plass i hele landet om pengene kommer?

– Dersom vi får tilført midler kan vi ha nye varslingssystemer på plass fra 2012 eller 2013. Det er systemer som er mer likt de internasjonale systemene, med ei bedre regional varsling, sier Leifseth.

63 har mistet livet

Tall fra Norges Geotekniske undersøkelse.
Siden 2000 har 63 personer mistet livet i rassulykker i Norge.

Bare siden jul 2009 har 9 personer mistet livet:
26. desember 2009: 1 person i Vinje i Telemar
3. mars 2010: 1 person i Strand i Rogaland
30. mars 2010: 2 personer i Tromsø i Troms
10. mars 2010: 1 person i Tana i Finnmark
16. mai 2010: 4 personer i Vefsn i Nordland

Ulykken i Rogaland var langs veg, de øvrige er i samband med friluftsliv.
Ulykken 16. mai er sørpeskred, de øvrige er snøskred.