Etterforsker Forsvarsbygg

Forsvarsbygg ble tidligere i år politianmeldt av Fylkesmannen for brudd på naturmangfoldloven i forbindelse med utbyggingen på Evenes. Saken er fortsatt under etterforsking, men forventes ferdig innen årets utløp. – Det vil da bli tatt stilling til om det er grunnlag for reaksjon mot Forsvarsbygg, opplyser politiinspektør Steffen Ravnåsen, som er påtaleansvarlig jurist på saken.

Fylling ut i Svanevatnet, Evenes.
Foto: Statskog fjelltjeneste